Home » Nuwe Vrystellings » Drie boeke in ʼn reeks oor die waarde en betekenis van die doop vir gelowiges

Drie boeke in ʼn reeks oor die waarde en betekenis van die doop vir gelowiges

 MediapakketButtonKoopButton

Ontvang wat vir jou gegee is

Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef

Die doop is ʼn wonderlike en unieke gawe wat die Here aan sy kerk gegee het

  • om ons te help om die evangelie te verstaan,
  • om ons in ons geloof vas te maak, en
  • om ons vir ons navolging van Christus op te bou.

Die doop is net te belangrik om nié daaroor te praat nie. Maar in plaas daarvan om oor die wanneer en die hoe van die doop te praat, kan ons die gesprekke positief draai deur te praat oor hoekom die doop ingestel is. ʼn Gesprek oor die betekenis en waarde van die doop vir gelowiges sal ons baie nader aan mekaar kan bring, en dit is waarmee hierdie boek mense wil help.

ʼn Deel van die storie agter hierdie boek is ʼn merkwaardige dokument wat in 1983 verskyn het – Baptism, Eucharist and Ministry. Dit verduidelik die betekenis en waarde (die hoekom) van die doop waaroor honderde kerke in die hele wêreld saamstem. Aan die hand van die Bybel wys die dokument ons op die vyf duidelike gawes wat ons by die doop ontvang.

Saam met hierdie vyf gawes van die doop, gee die skrywers ook agtergrondinligting oor die doop en riglyne vir die praktiese bediening van die doop in gemeentes, en deel gedagtes oor die regmatige plek van die doop (en die nagmaal) in die erediens.

Gaan saam met twee aanvullende boeke vir gemeentes en groepe:

  • Ontvang wat vir jou gegee is: 40-dae-program
  • Ontvang wat vir jou gegee is: kleingroepgids, geskryf deur Tinus van Zyl.

SKRYWERS

Coenie Burger is ʼn bekende teoloog en het reeds verskeie boeke geskryf. Tans is hy by Communitas verantwoordelik vir die Voortgesette Bedieningsontwikkeling van leraars in die Wes-Kaap en direkteur van Ekklesia, ʼn ekumeniese sentrum aan die US vir leierskapsontwikkeling en gemeentedienste.

Andries Cilliers is predikant in die NG gemeente Sonstraal, Durbanville. Hy is ʼn gewilde prediker en ervare skrywer.