Home » Uncategorized » Om God in mekaar te sien

Om God in mekaar te sien

OmGodInMekaarTeSien-Fr.Cov.indd

KoopButton MediapakketButton

ʼn Gespreksgids vir kleingroepe

Om ’n volgeling van Jesus te wees impliseer dat ons alle mense menswaardig sal behandel. Jesus self het vir ons die voorbeeld gestel met die deernisvolle manier waarop Hy kinders, vroue, siekes, armes en verstotenes liefgehad en ingesluit het.

Ons volg sy voorbeeld wanneer ons begin om God in mekaar raak te sien en mekaar verras deur mekaar te respekteer, na mekaar te luister, mekaar lief te hê en mekaar te omarm.

Hierdie gespreksgids vorm deel van die produkte wat spesiaal vir die Seisoen van Menswaardigheid ontwikkel word:

  • Die gids bestaan uit vyf gesprekke wat aansluit by die vyf waardes van die Seisoen van Menswaardigheid en die gepaardgaande teksgedeeltes wat tydens die prediking oor hierdie waardes gebruik word.
  • By elke gesprek is daar ’n uitdaging om die spesifieke waarde uit te leef in die week wat voorlê.
  • Daar is ʼn joernaalgedeelte ingesluit waar groeplede kan neerskryf hoe hulle hierdie uitdaging ervaar het en wat God hulle geleer het.
  • Elke gesprek sluit agtergrondinligting oor die betrokke teksgedeelte in.

SKRYWER

Johannes Mouton se droom is dat mense die ongeforseerde ritme van genade sal ontdek. Daarom wil hy inklusiewe ruimtes skep waar elkeen sal besef dat God oor hulle jubel en juig en deur hulle ʼn verskil in die wêreld kan en wil maak. Vir hom is menswees, potensiaal, gestuur-wees, diversiteit, egtheid en inklusiwiteit belangrike konsepte. Hy is getroud met Jalize, en hulle en hulle twee seuns, Christiaan en Migael, woon in Table View, Kaapstad.