Home » Uncategorized » Perspektiewe op die koninkryk-reeks

Perspektiewe op die koninkryk-reeks

Meer oor die reeks

Perspektiewe op die koninkryk

Jesus nooi ons en daag ons uit om elke dag op ’n totaal nuwe manier met ʼn nuwe perspektief te leef. Want wanneer ons met ’n koninkryksperspektief leef, verander alles.

Boeke in dié reeks

 • Boek 1: ʼn Koninkryk van genade
 • Boek 2: Jesus, Here van die koninkryk
 • Boek 3: Beelde van die koninkryk
 • Boek 4: Gereed vir die koninkryk

 Beelde van die koninkryk

Boek 3

 Koninkryk3-BeeldeVdKoninkryk-Fr.Cov.indd

MediapakketButton KoopButton

ʼn Gespreksgids vir groepe

Jesus het gelykenisse of stories gebruik om die mense te help om die koninkryk beter te verstaan: hoe die koninkryk werk, hoe dit op aarde teenwoordig is, hoe dit in ons lewe ʼn werklikheid word en hoe Hy in die koninkryk regeer. Jesus se beelde van die koninkryk help ons vandag om nuut en anders te dink oor God se ryk en die implikasies daarvan vir ons lewe op aarde.

PLUSPUNTE

 • ʼn Splinternuwe Bybelstudiereeks oor die koninkryk van God.
 • Die reeks bestaan uit 4 boeke met 8 studies, of gespreksgeleenthede, elk.
 • Elke gespreksgids gaan oor een spesifieke tema wat met God se koninkryk verband hou.
 • Hierdie reeks daag gelowiges uit om elke dag met ʼn nuwe perspektief te leef – ʼn koninkryksperspektief.
 • Spesiaal ontwerp vir groepe, maar kan ook deur individue gebruik word.

Gereed vir die koninkryk

Boek 4

 Koninkryk4-GereedVdKoninkryk-Fr.Cov.indd

MediapakketButton KoopButton

ʼn Gespreksgids vir groepe

Gereed vir die koninkryk

Die Bybel sê duidelik ons moet gereed wees vir die dag wanneer die koninkryk van God finaal aanbreek. Tot dan moet ons verstandig wees. Ons moet getrou wees. Ons moet waaksaam wees. Ons moet oop wees vir voortdurende hernuwing. Ons moet op die regte manier vir die koms van die koninkryk wag – want dit kan enige oomblik gebeur. En wanneer dit gebeur, sal God se droom om alles vir almal te wees finaal gestalte kry.

PLUSPUNTE

 • ʼn Splinternuwe Bybelstudiereeks oor die koninkryk van God.
 • Die reeks bestaan uit 4 boeke met 8 studies, of gespreksgeleenthede, elk.
 • Elke gespreksgids gaan oor een spesifieke tema wat met God se koninkryk verband hou.
 • Hierdie reeks daag gelowiges uit om elke dag met ʼn nuwe perspektief te leef – ʼn koninkryksperspektief.
 • Spesiaal ontwerp vir groepe, maar kan ook deur individue gebruik word.

SKRYWER

Johannes Mouton se droom is dat mense die ongeforseerde ritme van genade sal ontdek. Daarom wil hy inklusiewe ruimtes skep waar elkeen sal besef dat God oor hulle jubel en juig en deur hulle ʼn verskil in die wêreld kan en wil maak. Vir hom is menswees, potensiaal, gestuur-wees, diversiteit, egtheid en inklusiwiteit belangrike konsepte. Hy is getroud met Jalize, en hulle en hulle twee seuns, Christiaan en Migael, woon in Table View, Kaapstad