Home » Uncategorized » Dit is amper dag

Dit is amper dag

Dit is amper dag-Fr.Cov.indd

MediapakketButton KoopButton

Nagedink oor geloof, dood en ewige lewe

Jaap Durand

Sonder om die geheimenis regtig te probeer verklaar, skryf Jaap Durand op ʼn uiters verhelderende manier oor kernvrae oor geloof, dood en ewige lewe.

Sy “kroongetuie” – soos Durand hom noem – is Paulus.

Watter onderwerp kan méér diepsinnig wees as die vraag oor die dood, en daarmee saam die vraag na die lewe self én die ewige lewe?

Paulus kon hom misgis het deur te dink dat Jesus weer sou kom terwyl hy nog geleef het. Maar hy het hom nie misgis met die nabyheid van die ewigheid nie.

Elke moment strand ons tyd immers aan die oewers van die ewigheid.

Die hemel is nie ’n plek nie, maar ’n Persoon.

Die hemel is om saam met Christus te wees, om saam met God te wees.

Dit is al wat ons moet weet.

Die ewigheid is waar God is.

Aan die einde van my lewe is God daar.

Sy groot toekoms, die koms van sy koninkryk, die vervulling van al sy beloftes, wag op my wanneer ek my oë finaal sluit.

Dit is amper dag.

UNIEKE VERKOOPPUNTE

  • Jaap Durand vra die vrae wat mense, en veral bejaarde mense, oor hulle lewe, hulle geloof, die dood en die ewige lewe vra … en bied uiters verhelderende insigte in hierdie vrae.
  • Hy daag sy lesers uit om oor hulle eie vrae en herinneringe en lewe na te dink in die lig van hierdie “gesprekke” oor geloof, dood en ewige lewe.

SKRYWER

Jaap Durand is al op baie maniere vir sy lewenswerk en publikasies gehuldig. Sy agtergrond in teologie en filosofie, tesame met sy diep omgee vir mense en hulle geloofsvrae, het hom hierdie boek (wat al voorheen verskyn het) laat verwerk en bywerk. Hiermee het hy, in sy eie woorde, “die sirkel voltooi” met sy skryfwerk.

TEIKENMARK

  • Almal, maar veral bejaarde mense, wat vrae oor geloof, die dood en die ewige lewe het.
  • Groepleiers en gemeenteleiers, veral die geestelike leiers wat op die bejaardes in ʼn gemeente fokus.
  • Beraders.