test

JAARBOEK

Die Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke bestaan uit inligting oor sinodes, streeksinodes, ringe, gemeentes en predikante. As jou inligting in die huidige uitgawe foutief is of as jy enige veranderings wil aanbring. Kontak ons asb.

Vir enige navrae, kontak gerus vir Bybel-Media by:

Tel: 0860 26 33 42
Faks: 021 873 0832
E-pos: bestel@bmedia.co.za
Webblad: www.bybelmedia.org.za