Sewe en Sewe Gespreksgids

Jesus se kruiswoorde as rigtingwysers vir die lewe

Jesus se laaste woorde aan die kruis was die kroningsmomente van sy lewe. Dit was nie wanhopige uitroepe nie, maar oorwinningsverklarings.

Vir ons as Jesus se volgelinge is hierdie woorde soos rigtingwysers vir die lewe. Dit wys vir ons hoe die lewe werk. Dit begelei ons om die oorwinning van die kruis in Lydenstyd te vier.

 Sewe

Sewe fokus elke week op een van Jesus se kruiswoorde. Hierdie gids sal vir Jesus se volgelinge ʼn betekenisvolle ervaring bring terwyl hulle saam na Goeie Vrydag reis.

Sewe Gespreksgids

Sewe Gespreksgids met 6 gespreksgeleenthede nooi groepe om in Lydenstyd saam oor Jesus se kruiswoorde te gesels en die invloed daarvan op hulle lewe te ervaar. Dit help groepe om in Lydenstyd ʼn rus-knoppie te druk en stil te staan by hierdie grootse woorde van Jesus aan die kruis. Luister saam daarna, dink daaroor en gesels daaroor.

UNIEKE VERKOOPPUNTE

 • ’n Boek en meegaande gespreksgids met 6 gespreksgeleenthede spesiaal ontwikkel vir Lydenstyd.
 • Bevat rituele vir Lydenstyd wat in ʼn gemeente en by die huis gevolg kan word.

Skrywers

Ewald van Rensburg is leraar by die Familiekerk NG Hottentots-Holland.

Siegfried Louw is leraar by NG Gemeente Proteahoogte, Brackenfell.

Faani Engelbrecht is leraar by NG Gemeente Goodwoodpark en betrokke by Bybel-Media Kerkmusiek.

 

 

Altyd daar – hersiene uitgawe

Altyd daar Leiersgids

Altyd daar werk met stories en verhale wat ons help om God raak te sien. Dit is vir laat-hoërskoolleerders en finalejaar-katkisante ontwikkel, maar kan ook suksesvol gebruik word vir kleingroepe wat uit jong volwassenes bestaan.

Altyd daar Gesprekgids

Die stories en verhale in Altyd daar wil jou help om die Bybel verrassend nuut te hoor en God se werklikheid in jou lewe te ervaar.

UNIEKE VERKOOPPUNTE

 • Spesiaal ontwikkel vir gebruik met laat-höerskoolleerders, finalejaar-katkisante en jong volwassenes.
 • 22 ontmoetings met treffende stories wat die Bybelverhale se impak op die jongmense verhoog.
 • Die struktuur en vloei van die ontmoetings moedig deelname en ryk groepservarings aan.
 • Altyd daar is wyd getoets in verskillende gemeentes en groepe.

SKRYWERS

Martin Heyns, GP Kellerman, Breda Ludik, Nico Simpson en Nestor van Niekerk

Die boek is die produk van ʼn vriendekring. Die skrywers het verskeie kere bymekaargekom en saam die produk ontwikkel terwyl hulle gelag, gelees, gebid, stories vertel, gedeel en gedroom het.

 

test

JAARBOEK

Die Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke bestaan uit inligting oor sinodes, streeksinodes, ringe, gemeentes en predikante. As jou inligting in die huidige uitgawe foutief is of as jy enige veranderings wil aanbring. Kontak ons asb.

Vir enige navrae, kontak gerus vir Bybel-Media by:

Tel: 0860 26 33 42
Faks: 021 873 0832
E-pos: bestel@bmedia.co.za
Webblad: www.bybelmedia.org.za

Dit is amper dag

Dit is amper dag-Fr.Cov.indd

MediapakketButton KoopButton

Nagedink oor geloof, dood en ewige lewe

Jaap Durand

Sonder om die geheimenis regtig te probeer verklaar, skryf Jaap Durand op ʼn uiters verhelderende manier oor kernvrae oor geloof, dood en ewige lewe.

Sy “kroongetuie” – soos Durand hom noem – is Paulus.

Watter onderwerp kan méér diepsinnig wees as die vraag oor die dood, en daarmee saam die vraag na die lewe self én die ewige lewe?

Paulus kon hom misgis het deur te dink dat Jesus weer sou kom terwyl hy nog geleef het. Maar hy het hom nie misgis met die nabyheid van die ewigheid nie.

Elke moment strand ons tyd immers aan die oewers van die ewigheid.

Die hemel is nie ’n plek nie, maar ’n Persoon.

Die hemel is om saam met Christus te wees, om saam met God te wees.

Dit is al wat ons moet weet.

Die ewigheid is waar God is.

Aan die einde van my lewe is God daar.

Sy groot toekoms, die koms van sy koninkryk, die vervulling van al sy beloftes, wag op my wanneer ek my oë finaal sluit.

Dit is amper dag.

UNIEKE VERKOOPPUNTE

 • Jaap Durand vra die vrae wat mense, en veral bejaarde mense, oor hulle lewe, hulle geloof, die dood en die ewige lewe vra … en bied uiters verhelderende insigte in hierdie vrae.
 • Hy daag sy lesers uit om oor hulle eie vrae en herinneringe en lewe na te dink in die lig van hierdie “gesprekke” oor geloof, dood en ewige lewe.

SKRYWER

Jaap Durand is al op baie maniere vir sy lewenswerk en publikasies gehuldig. Sy agtergrond in teologie en filosofie, tesame met sy diep omgee vir mense en hulle geloofsvrae, het hom hierdie boek (wat al voorheen verskyn het) laat verwerk en bywerk. Hiermee het hy, in sy eie woorde, “die sirkel voltooi” met sy skryfwerk.

TEIKENMARK

 • Almal, maar veral bejaarde mense, wat vrae oor geloof, die dood en die ewige lewe het.
 • Groepleiers en gemeenteleiers, veral die geestelike leiers wat op die bejaardes in ʼn gemeente fokus.
 • Beraders.

A rainbow over the land

arainbowovertheland-cov_lr

MediapakketButton KoopButton

Equipping Christians to be Earthkeepers

A Southern African guide on the church and environmental justice

Ernst Conradie and David Field (eds)

This revised volume of A rainbow over the land is a much-needed resource for the church today. It will enable leaders to look at the theology of creation care, and to rediscover truths from the history of the Christian tradition.

The Southern African region faces huge challenges about economic inequalities, violent forms of conflict and a proses of ecological decline. These challenges are deeply linked to each other. In response, churches have been calling for a “just, participatory and sustainable society”, at least since the Nairobi Assembly of the World Council of Churches in 1975.

As shown in the title, this volume offers a guide on the church and environmental justice focusing specifically on the Southern African region. It equips Christians to be Earthkeepers through providing resources for analysis of the background, biblical explanation and interpretation, theological thinking, reorientation of formal public worship and congregational practice or custom. It reminds all of us of the surplus grace embedded in God’s promise, symbolised by God’s rainbow over the land, and of the responsibilities that this covenant brings for Earthkeepers.

UNIQUE SELLING POINTS

 • Calls for environmental awareness amongst churches in Southern Africa.
 • Explains the need for environmental and climate justice.
 • Presents Biblical and theological material for study.
 • Reflects on the ecological heritage of Christianity.
 • Provides liturgical and practical resources which will enable the church to live out this theology in the world and may be used in Christian worship.
 • Shares examples and stories of Christian communities already involved in care for Creation.
 • Calls the church in Southern Africa to a new commitment, conversion and covenant to engage with issues of environmental justice.
 • Questions for reflection and discussion with every chapter.

EDITORS

Ernst M Conradie is Senior Professor in in the Department of Religion and Theology at the University of the Western Cape where he teaches Systematic Theology and Ethics. He is the editor of several volumes in the field of ecotheology and the author of several mono­graphs.

David N Field is a South African presently living in Basel Switzerland where he is the academic coordinator of the Methodist e-Academy – an initiative of Methodist Churches in Europe providing online supplementary education for pastors and lay leaders. He is also an Academic Associate of the Research Institute for Theology and Religion at the University of South Africa, a research fellow at the Australasian Centre for Wesleyan Research and a member of the church and society commission of the Swiss United Methodist Church. He has written articles on eco-theology, the theology and ethics of Dietrich Bonhoeffer and ethics in the Methodist tradition.

 TARGET MARKET

 • Church leadership.
 • Lecturers.
 • Ministers.
 • Students in ecotheology.
 • Every believer who wants to be well informed to think deeply and responsibly about faith and caring for the environment.

 

Hart vir Hillbrow

Hart vir Hillbrow-Fr.Cov.indd

MediapakketButton KoopButton

Swaarkry-mense se verhale van hoop 

Elise Bosch

Hart vir Hillbrow is ʼn getuienis van Elise Bosch se geloof, hoop en haar onwankelbare liefde vir God en vir mense – die mense van Hillbrow.

Elise skryf al jare lank haar stories oor die swaarkry-mense van Hillbrow vir LiG. Sy vertel vir ons van die lief en die leed van hierdie mense met wie sy elke dag te doen kry.

Die trane lê dikwels vlak wanneer ʼn mens haar stories lees. Juis omdat dit regte mense se stories is. Mense wat omstandighede en uitdagings trotseer waarvan die gemiddelde mens min weet.

Tog behou Elise haar sprankel en humor binne soms hooplose omstandighede. Sy vertel die stories so boeiend dat ons naderskuif om met ons ore én ons harte te luister.

Mag hierdie bundel verhale jou so diep raak dat jy sal besef daar is mense wat ʼn soort swaarkry beleef wat vir ons moeilik is om te begryp. En mag dit jou aanspoor om self ʼn hand uit te steek om te help waar daar nood is.

PLUSPUNTE

 • Ware verhale oor die mense van Hillbrow wat jou uitdaag om verder as jou eie nood en behoeftes te kyk.
 • Geskryf deur een van LiG se gewildste artikelskrywers, Elise Bosch. Elise skryf al jare lank vir LiG en vertel vir lesers van die swaarkrymense van Hillbrow met wie sy elke dag te doen kry.
 • Die verhale sal ons trane vlak laat lê, maar ons ook aan hoop laat vashou.

SKRYWER

Elise Bosch werk in Hillbrow waar sy talle verwaarloosde en swaarkry-mense op verskillende maniere help. Elise is ʼn besonderse storievertellers wat mense se harte aanraak, en daarom ook ʼn gewilde rubriekskrywer vir LiG.

LESERSMARK

 • LiG-lesers.
 • Gelowiges van alle ouderdomme.
 • Almal wat betrokke wil raak by die nood in die land.
 • Almal wat soek na hoop in hulle omstandighede.

Droomlewe

Droomlewe_Fr.Cov.indd

KoopButton MediapakketButton

ʼn Reis deur die Josef-verhaal

Andries Cilliers

Daar is dinge wat jy graag wil hê. Daar is dinge wat jy hoop om te bereik. Daar is dinge wat jou opgewonde maak.

Dis die roumateriaal waarvan jou drome gemaak is.

Sommige van jou drome lê vlak. Jy leef ʼn rukkie daarmee, maar dan vervaag dit weer. Ander drome lê dieper. Dit is ingeweef in jou menswees: in wie jy is, in wie jy graag wil wees. Sonder daardie dieper drome sal jy eenvoudig nie meer jý wees nie.

Jou diepste droom kom nie van jouself af nie.

Dit kom van God.

Dit is sy droom vir jou: vir wat jy moet doen, en veral vir wie jy gaan word. Hy het dit ingeweef in jou menswees toe Hy jou gevorm het, nog voor jy gebore is.

Nie almal ontdek daardie diepste droom nie. Party mense jaag so agter ander, vlakker drome na dat hulle nie eers besef daar is so ʼn dieper droom in hulle ingeweef nie. Ander dink hulle sien dit, maar sien eintlik hulle eie begeertes vir God se droom aan. Sommige sien iets van God se droom, maar draai hulle rug daarop.

Dit is net die Gees wat ons God se droom kan laat sien. Selfs wanneer jy dit sien, kyk jy nog maar in ʼn spieël en sien ʼn raaiselagtige beeld. Die waarheid oor God se droom vir jou ontdek jy wanneer die Gees jou vorentoe lei, na God se toekoms toe.

Kom lees saam die verhaal van ʼn dromer: Josef. Kyk in die lig van sy verhaal na jou eie lewensverhaal. Bid dat die Gees vir jou iets sal duidelik maak van God se droom vir jou; dat die Gees ons sal lei om daardie droom te leef.

UNIEKE VERKOOPPUNTE

 • Die skrywer kyk vanuit ʼn vars hoek na Josef se lewe en na die betekenis wat God se pad met Josef vandag vir ons en ons pad saam met God kan inhou.
 • Geskryf in ʼn heerlike verteltrant wat jou die boek moeilik sal laat neersit.

SKRYWER

Andries Cilliers is predikant by NG gemeente Sonstraal in Durbanville. Hy is lief vir sy gesin, vir sy werk en vir lees.

Kinders VONKKel vir Jesus

vonkkkindercds-omslag

MediapakketButton KoopButton

Taal             :     Afrikaans

Styl              :     Twee CD’s met begeleiding en sang

Teikenmark:

Gemeentes, jeugwerkers, jeugpredikante, ouers wat kinders wil laat sing, kleuters en jonger laerskoolkinders.

Die aanbieding: Orkesbegeleiding met voorsangers

Vervaardiger: Bybel-Media in samewerking met VONKK

Woorde en musiek: Verskeie Outeurs

Opsomming van die inhoud:

2 CD’s met 35 kinderliedere uit die VONKK-bundel, meer klassieke kerkmusiek, vir gebruik in kleuter- en kinderbediening.  CD1 bevat stemme en begeleiding en CD2 bevat die backtracks.

 

1. V48 Jesus het my lief
2. V132 Soos Mamma my liefhet
3. V52 Vir Pappa en sy werk
4. V135 Soms is jy bang of skrik jy groot
5. V98 U Woord is die lamp
6. V47 By die huis en by die werk
7. V86 Ek is die Heer se skapie
8 V50 Dankie, Heer, vir wat ons eet
9. V99 Dankie, liewe Heer, vir kossies elke dag
10. V169 Hoor jy hoe die voëltjies in die oggend sing
11. 170 Liewe Jesus, ek is klein
12. V171 Jesus is Koning
13. V114 As ek saans op my bedjie gaan lê
14. V49 Daar’s kinders in die wêreld
15. V78 Die Kerk is die Heer se mense
16. V81  Jesus, al is ek maar klein
17. V82  Laat ons skyn vir Jesus
18. V109  Wees ’n lig vir Jesus
19. V110 Saam wil ons die Here prys vir al sy liefde
20. V130  Dankie vir hierdie nuwe môre
21. V131 Weet jy hoeveel sterre skyn daar
22. V134 Kom, alle kinders wat die Here wil dien
23. V137 Soos ’n flits in die donker
24. V162 Dawid met sy slinger
25. V213  God is lief vir my
26. V214 Nog voordat ek ’n kind was
27. V267 God is so goed
28. V349 Josua was jonk
29. V285  Hoor die voëltjies sing
30. V290  In die Bybel is daar raad
31. V176 Let op, kinders, dis weer Kersfees
32. V97 Christus, lank reeds verwag
33. V148 Jesus, daar in Betlehem
34. V291 Babatjie Jesus, op strooi neergelê
35. V100 By die intog in Jerusalem

 

 

 

Flammekidz Volume 1

flammekidz-vol1-cd-omslag

MediapakketButton KoopButton

 

FORMAAT: CD

BESKRYWING: ‘n Goeie Flammekidz-lied is ʼn lied wat eenvoudige taal en musiek gebruik – so eenvoudig dat kinders dit maklik kan aanleer en onthou. Tog is die teks Skrifgetrou en dit help die jeugwerker om Bybelwaarhede aan die kind oor te dra.

Natuurlik kom kinders in verskillende vorme en groottes voor. Sommige liedjies is bedoel vir kleuters en ander kan die ouer “kinders” – die pappas, mammas, oupas en oumas – sing. Ons weet alle Flammekidz-liedjies gaan nie vir alle kinderbedienings werk nie. Besluit dus gerus self wat vir jou gaan werk en wat nie.

Ons gee vir jou hierdie vyf liedjies in vier verskillende vorme:

‘n volledige MP3
‘n Track, sonder die stem van die voorsanger
‘n  Video (wmv) met die teks en die track
‘n PowerPoint

Soos altyd is die bladmusiek by www.flam.co.za beskikbaar.

Jy kan ook die multitrack van hierdie liedere by Bybel-Media bestel.

© 2005 Flam Musiek-Uitgewers

Your life, your choice

YourLife,YourChoice-Fr.Cov.indd

MediapakketButton KoopButton

Rights, responsibilities, relationships and respect – Helping young people to develop bacic Christian life skills

Val Hamann

This book encourages Christian inmates to develop social skills that will help them to reintegrate into society when they are released. They focus on four important factors for becoming socially acceptable: rights, responsibilities, relationships and respect. These skills and values are strengthened by studying the Bible and discussing the message with other believers. The lessons are thought-provoking and challenge inmates to change their ways where necessary. Guidance is given, however, ultimately the choices and decisions inmates make are entirely up to them.

Course test included

ABOUT THE AUTHOR

Val Hamann lives in Cape Town, South Africa. While volunteering for Andrew Murray Prison Ministry and Kairos Prison Ministry International, she took initiative to identify various programs that prisons urgently need, yet do not have. Through this book Val wishes to leave a legacy, touching the lives of many people that she may never even meet.

TARGET MARKET

 • Prisoners
 • Prison ministries
 • Individuals involved in prison ministries
 • Churches with prison ministries
1 2 3 8