Kleuterkerk 1 Doen-boek

kleuterkerk1_doenboek-cov_lr

MediapakketButton KoopButton

Vir 2-5-jariges

Marié Loubser en Elma Visagie

Kleuterkerk 1 Doen-boek is die ideale “kategese”-hulpmiddel vir gemeentes wat kleuterkerk-byeenkomste hou. Dit is ook ʼn uitstekende boek vir ouers wat “huiskerk” met hulle voorskoolse kinders wil hou.

Hierdie aktiwiteitsboek lê die inhoud van elke aanbieding by die kinders vas met ʼn Bybelvers, ʼn kort boodskap en ʼn gebed. By die boodskap is daar ook ʼn prentjie wat die kinders kan inkleur of ʼn aktiwiteit om te doen.

Kleuterkerk 1 Doen-boek is ideaal om jong kinders te leer Jesus is baie lief vir hulle.

SKRYWERS

Marié Loubser is ʼn graad 1-opvoeder wat elke dag ʼn godsdiensperiode saam met haar kinders geniet.

Elma Visagie is ʼn gekwalifiseerde jeugwerker met jare lange ervaring en kinders van haar eie.

PLUSPUNTE

 • Kleuterkerk 1 Doen-boek word gebruik saam met die Kleuterkerk 1 Aanbiedersgids.
 • Die eerste in ʼn reeks boeke wat gebruik kan word om vir 2-5-jariges kerk, kategese of huiskerk te hou.
 • Hierdie aktiwiteitsboek lê die boodskap van die aanbieding by die kinders vas deur inkleurprente of aktiwiteite.

 

Walking together

WalkingTogether-Fr.Cov.indd

MediapakketButtonKoopButton

Developing a community of sustainable friendships

Chris van Wyk

Nico Simpson

The faith-building conversations in Walking together were developed with cross-cultural groups in mind.

This book will guide you on your journey of walking togetherwith each other and across boundaries. For when we reach out to each other across boundaries and care for one another, we learn to treat each other with respect and love. Only then the human dignity of our people will be restored.

Walking together offers to you as a cross group:

 • 8 friendship-building opportunities
 • suggestions for spiritual practices to develop together, such as celebration, Bible study, daily examination, hospitality, community, encouragement and caring
 • suggestions for friendship activities to enjoy together such as eating, talking, socialising, reading, praying, living, traveling, going to movies, going to church, watching sport and watching TV.

Walking together will help you to develop a community of sustainable friendships and to live according to the values of the Season of Human Dignity – respect, listen, love and embrace.

UNIQUE SELLING POINTS

 • Walking together forms part of the products developed for the Season of Human Dignity.
 • Each of the 8 friendship-building opportunities includes spiritual practices to develop together, as well as friendship activities to enjoy together.

Authors

Chris van Wyk is minister at the DR congegration Somerstrand, Port Elizabeth. His passion in life is to serve God above all and lead believers in their faith formation processes. He has published a few books with Bible Media as author or co-author, such as Die vrou by die put, Barnabas, Gevorm deur die kruis, Jesus-verhale van menswaardigheid and Maak kontak.

Nico Simpson is head of the publication division of Bible Media. He is interested in how adults learn, how to translate what we believe in illustrations, and to lead people to become who God intended they should be. He has published books such as Bybelstudiegroepe: Poorte vir genade, Ek soek die wil van God, Vrou by die put and Ongebreek.

Maak kontak

Maak kontak-Fr.Cov.indd

KoopButton MediapakketButton

20 Leidrade vir kruiskulturele kontak

Chris van Wyk

In Maak kontak gee Chris van Wyk 20 leidrade wat gemeentes en groepe kan volg om kruiskulturele kontak te bevorder en dit op ʼn verantwoorde manier aan te pak.

Navorsing wat oor intergroep-kontak en die vooroordele tussen groepe gedoen is, bewys dat intergroep-kontak inderdaad vooroordele kan verminder. In hierdie soort kontak steek ons nie net die grense tussen ons oor nie; deur die nuwe vriendskapsbande wat ons met mekaar sluit, vorm ons ook ʼn nuwe gemeenskap waarin ons die waardes van respekteer, luister, liefhê en omarm kan laat gedy.

UNIEKE VERKOOPPUNTE

 • Vorm deel van die produkte wat vir die Seisoen van Menswaardigheid ontwikkel word.
 • Die boek bied kontoere waarlangs gemeentes en gelowiges hulle pogings om menswaardigheid te ontwikkel en te bevestig volgens die resultate van die navorsing van die afgelope dekades kan stuur.
 • Maak kontak dra by om ʼn positiewer menswaardige omgewing vir alle mense in ons lande skep

SKRYWER

Chris van Wyk is ʼn leraar by die NG gemeente Somerstrand, Port Elizabeth. Sy passie in die lewe is om God bo alles te dien en gelowiges in geloofsvorming te begelei. As skrywer of medeskrywer het hy al verskeie boeke by Bybel-Media gepubliseer soos Die vrou by die put, Barnabas, Gevorm deur die kruis en Jesus-verhale van menswaardigheid.

Perspektiewe op die koninkryk-reeks

Meer oor die reeks

Perspektiewe op die koninkryk

Jesus nooi ons en daag ons uit om elke dag op ’n totaal nuwe manier met ʼn nuwe perspektief te leef. Want wanneer ons met ’n koninkryksperspektief leef, verander alles.

Boeke in dié reeks

 • Boek 1: ʼn Koninkryk van genade
 • Boek 2: Jesus, Here van die koninkryk
 • Boek 3: Beelde van die koninkryk
 • Boek 4: Gereed vir die koninkryk

 Beelde van die koninkryk

Boek 3

 Koninkryk3-BeeldeVdKoninkryk-Fr.Cov.indd

MediapakketButton KoopButton

ʼn Gespreksgids vir groepe

Jesus het gelykenisse of stories gebruik om die mense te help om die koninkryk beter te verstaan: hoe die koninkryk werk, hoe dit op aarde teenwoordig is, hoe dit in ons lewe ʼn werklikheid word en hoe Hy in die koninkryk regeer. Jesus se beelde van die koninkryk help ons vandag om nuut en anders te dink oor God se ryk en die implikasies daarvan vir ons lewe op aarde.

PLUSPUNTE

 • ʼn Splinternuwe Bybelstudiereeks oor die koninkryk van God.
 • Die reeks bestaan uit 4 boeke met 8 studies, of gespreksgeleenthede, elk.
 • Elke gespreksgids gaan oor een spesifieke tema wat met God se koninkryk verband hou.
 • Hierdie reeks daag gelowiges uit om elke dag met ʼn nuwe perspektief te leef – ʼn koninkryksperspektief.
 • Spesiaal ontwerp vir groepe, maar kan ook deur individue gebruik word.

Gereed vir die koninkryk

Boek 4

 Koninkryk4-GereedVdKoninkryk-Fr.Cov.indd

MediapakketButton KoopButton

ʼn Gespreksgids vir groepe

Gereed vir die koninkryk

Die Bybel sê duidelik ons moet gereed wees vir die dag wanneer die koninkryk van God finaal aanbreek. Tot dan moet ons verstandig wees. Ons moet getrou wees. Ons moet waaksaam wees. Ons moet oop wees vir voortdurende hernuwing. Ons moet op die regte manier vir die koms van die koninkryk wag – want dit kan enige oomblik gebeur. En wanneer dit gebeur, sal God se droom om alles vir almal te wees finaal gestalte kry.

PLUSPUNTE

 • ʼn Splinternuwe Bybelstudiereeks oor die koninkryk van God.
 • Die reeks bestaan uit 4 boeke met 8 studies, of gespreksgeleenthede, elk.
 • Elke gespreksgids gaan oor een spesifieke tema wat met God se koninkryk verband hou.
 • Hierdie reeks daag gelowiges uit om elke dag met ʼn nuwe perspektief te leef – ʼn koninkryksperspektief.
 • Spesiaal ontwerp vir groepe, maar kan ook deur individue gebruik word.

SKRYWER

Johannes Mouton se droom is dat mense die ongeforseerde ritme van genade sal ontdek. Daarom wil hy inklusiewe ruimtes skep waar elkeen sal besef dat God oor hulle jubel en juig en deur hulle ʼn verskil in die wêreld kan en wil maak. Vir hom is menswees, potensiaal, gestuur-wees, diversiteit, egtheid en inklusiwiteit belangrike konsepte. Hy is getroud met Jalize, en hulle en hulle twee seuns, Christiaan en Migael, woon in Table View, Kaapstad

Gebede uit Psalm 23

KleurgebedeOorHoop-Cov_lr

MediapakketButton KoopButton

Kleurgebede oor hoop

Inkleurboek vir volwassenes met handgetekende gebedsprente

Psalm 23 is die hoop-psalm.

Met gebed en kleur nooi Kleurgebede oor hoop jou om ʼn oomblik stil te staan by die hoop wat God gee.

Mag die gebede en inkleurprente jou aandag ʼn oomblik vashou by al die fasette van God se troos en omgee, versorging en bewaring, redding en troos.

Mag dit jou aanmoedig om opnuut te leef vanuit die hoop wat in jou is.

Mag die kleure wat uit jou potlode en penne vloei jou bewus maak van God se genade, sorg, omgee, uitdaag en weer begin.

Mag die hele palet van kleur geloof en hoop opnuut in jou lewe innooi.

Mag Kleurgebede oor hoop ʼn wonderlike tyd van oordenking, nadink en insigte wees. Geniet God se wonderwêreld vol reënboë terwyl jy sien, hoor en bid in volkleur.

Unieke verkooppunte

 • ʼn Inkleurboek vir volwassenes met handgetekende gebedsprente.
 • Die teks is gegrond op die psalm van hoop – Psalm 23.
 • By elke prent is daar ʼn gebed om te bid terwyl jy inkleur.
 • Daar is ook by elke gebed en prent ʼn simbool wat aan ʼn vroulike geloofsheld in die Bybel gekoppel is. Dink gerus na oor hierdie vrou se lewe terwyl jy inkleur.

Skrywers

Aletta Simpson is ʼn graad 12-leerder in Durbanville, Kaapstad. Vandat sy kan onthou, stel sy belang in boeke, skryfgoed, teken en skets.  Sy het al hierdie sketse oor dae heen met die hand geteken.

Nico Simpson is by Bybel-Media se publikasie-afdeling. Hy stel belang in hoe volwassenes leer, hoe om dit wat ons glo in sketse en illustrasies uit te beeld, en om mense te begelei om te word wie God bedoel het hulle moet wees. Hy het al verskeie boeke gepubliseer, soos Bybelstudiegroepe: Poorte vir genade, Ek soek die wil van God, Vrou by die put en Ongebreek.

 

Vir 2-5-jariges

Kleuterkerk 1-Fr.Cov.indd

MediapakketButton KoopButton

Kleuterkerk 1

Aanbiedersgids

Kleuterkerk 1 is ʼn uitstekende hulpmiddel vir enige gemeente se kinderbediening.

Die 20 aanbiedings in hierdie boek bevat alles wat jy nodig het om jong kinders van 2-5 te laat ervaar dat Jesus baie lief is vir hulle, om hulle meer van die Here Jesus te leer en om hulle te lei om ʼn persoonlike verhouding met die Here te bou.

Elke aanbieding bestaan uit die volgende elemente om jou te help om die kinders se ervaring positief en verrykend te maak:

 • Geselstyd
 • Singtyd
 • Bybeltyd
 • Doentyd
 • Bidtyd

Die eenvoudige aktiwiteite in hierdie boek help om die boodskap van elke aanbieding by die kinders vas te lê.

PLUSPUNTE

 • Die eerste in ʼn reeks boeke wat gebruik kan word om vir 2-5-jariges kerk te hou.
 • 20 volledig uitgewerkte aanbiedings.
 • Riglyne vir die aanbieder oor hoe om ʼn kindervriendelike ruimte vir die kleuters in te rig en ʼn roetine te vestig
 • Riglyne oor hoe ʼn aanbieding kan verloop.
 • Elke aanbieding sluit ʼn eenvoudige aktiwiteit vir die kinders in.
 • Die prente wat vir die aktiwiteite nodig is, kan gefotostateer word.
 • Die aanbiedings kan maklik aangepas word by elke gemeente se omstandighede.

TEIKENMARK

 • Leiers van kinderbedienings
 • Kategeseleiers
 • Gemeenteleiers
 • Opvoeders van voorskoolse kinders
 • Ouers van kleuters

SKRYWERS

Marié Loubser is ʼn graad 1-opvoeder wat elke dag ʼn godsdiensperiode saam met haar kinders geniet.

Elma Visagie is ʼn gekwalifiseerde jeugwerker met jare lange ervaring en kinders van haar eie.

 

Die Bybel praat vandag 4

DBPV4_GodSeDroomVirDieLewe-Fr.Cov.indd

KoopButton MediapakketButton

 

God se droom vir die lewe

Hierdie bundel is die vierde publikasie in ʼn reeks preekhulpe. Die tema van die preke in hierdie bundel is die Tien Gebooie.

Die hoofdoel van die boeke in hierdie reeks is om predikers, ouderlinge en enige ander gemeenteleiers of mense in staat te stel om volledige eredienste te lei.

Hoewel baie gemeenteleiers die vermoë het om hulle eie preke te maak en baie goed te vaar in hulle openbare optrede, het ons almal steeds gedagtes nodig om ons te inspireer. Hopelik bied hierdie bundel ’n paar gedagtes wat sinvol gebruik kan word.

Elke preek is ingebed in ’n liturgie wat gebruik kan word om die diens makliker te laat vloei.

Pluspunte

 • 15 Volledig uitgewerkte eredienste met liturgieë
 • Die tema van hierdie reeks preke is die Tien Gebooie
 • Dienste vir spesiale geleenthede soos Kersfees en Paasfees is ingesluit
 • Inspirerende stof vir predikers

Skrywer

Annes Nel is in Lambertsbaai gebore. Hy het aan die Universiteit van Stellenbosch gestudeer. Ná 15 jaar in die gemeentebediening (Prieska en Academia) en 10 jaar in die akademiese wêreld, waar hy onder andere Direkteur van die Ekumeniese Instituut aan die Universiteit van Namibië en medeprofessor in Sistematiese Teologie aan die Universiteit van Zoeloeland was, het hy na die voltydse gemeentebediening teruggekeer. Hy is tans predikant in Killinchy, Noord-Ierland. Annes is ʼn geliefde skrywer van Christelike boeke. Sy passie is om mense daarvan bewus te maak dat elke mens ’n plek in God se hart het.

Om God in mekaar te sien

OmGodInMekaarTeSien-Fr.Cov.indd

KoopButton MediapakketButton

ʼn Gespreksgids vir kleingroepe

Om ’n volgeling van Jesus te wees impliseer dat ons alle mense menswaardig sal behandel. Jesus self het vir ons die voorbeeld gestel met die deernisvolle manier waarop Hy kinders, vroue, siekes, armes en verstotenes liefgehad en ingesluit het.

Ons volg sy voorbeeld wanneer ons begin om God in mekaar raak te sien en mekaar verras deur mekaar te respekteer, na mekaar te luister, mekaar lief te hê en mekaar te omarm.

Hierdie gespreksgids vorm deel van die produkte wat spesiaal vir die Seisoen van Menswaardigheid ontwikkel word:

 • Die gids bestaan uit vyf gesprekke wat aansluit by die vyf waardes van die Seisoen van Menswaardigheid en die gepaardgaande teksgedeeltes wat tydens die prediking oor hierdie waardes gebruik word.
 • By elke gesprek is daar ’n uitdaging om die spesifieke waarde uit te leef in die week wat voorlê.
 • Daar is ʼn joernaalgedeelte ingesluit waar groeplede kan neerskryf hoe hulle hierdie uitdaging ervaar het en wat God hulle geleer het.
 • Elke gesprek sluit agtergrondinligting oor die betrokke teksgedeelte in.

SKRYWER

Johannes Mouton se droom is dat mense die ongeforseerde ritme van genade sal ontdek. Daarom wil hy inklusiewe ruimtes skep waar elkeen sal besef dat God oor hulle jubel en juig en deur hulle ʼn verskil in die wêreld kan en wil maak. Vir hom is menswees, potensiaal, gestuur-wees, diversiteit, egtheid en inklusiwiteit belangrike konsepte. Hy is getroud met Jalize, en hulle en hulle twee seuns, Christiaan en Migael, woon in Table View, Kaapstad.

Nader aan die hier en nou met die Here

Oop vir die oomblik

OopVirDieOomblik-Fr.Cov.indd

MediapakketButton KoopButton

Oop vir die oomblik laat ontvou die geloofsgewoonte van teenwoordig-leef en wys watter waardevolle bydrae dit tot ons daaglikse lewe-met-die-Here kan maak.

Dit is op die oomblik gewild om aandag te gee aan wat deur die loop van die dag in ons bewussyn gebeur. Ons vra ons af hoe afwesig of hoe teenwoordig ons vir die hier en nou is. Ons praat oor “leef in die oomblik”, “leef bewustelik”, teenwoordigheid, awareness of mindfulness.

Om teenwoordig te leef word egter dikwels sonder enige godsdienstige verbande beoefen. Dit is ongelukkig ’n vervlakking van hierdie besonderse ervaring. Daarom skryf Willem Nicol vanuit die Christelike geloof en die Bybel oor hierdie geloofsgewoonte. Vir hom is dit die deurslaggewende grondslag vir hoe hy teenwoordigheid ervaar en hanteer.

In Oop vir die oomblik kom die teorie en praktyk van “leef in die oomblik” saam om jou te help om in die hier en nou met die Here te leef en dit deel van jou leefwyse te maak. Daarom word jy in elke hoofstuk ook genooi om oefeninge te doen.

Ook beskikbaar om saam met hierdie boek te gebruik:

Oop vir die oomblik Bybelstudie – Willem Nicol

UNIEKE VERKOOPPUNTE

 • Hierdie boek laat ontvou die geloofsgewoonte van teenwoordig-leef op ʼn Bybelse grondslag.
 • Die skrywer bring die teorie en praktyk van teenwoordig-leef by mekaar uit.
 • ʼn Praktiese boek met honderde oefeninge om hierdie geloofsgewoonte te vestig.
 • Geskryf deur ʼn bekende en geloofwaardige kenner van die lewensingesteldheid van “leef in die oomblik”.
 • Die boek kan gebruik word saam met die Bybelstudiegids vir groepe of individue: Oop vir die oomblik Bybelstudie.

Oop vir die oomblik Bybelstudie

OopVirDieOomblik-Bybelstudie-Fr.Cov.indd

ʼn 10-weke-Bybelstudie

Leef in die oomblik. Live in the moment. Geniet elke oomblik in die hier en nou.

Dit is tans gewilde idees.

Maar ons almal ervaar dat die moderne lewe dit vir ons moeilik maak om in die hier en nou tuis te voel. Daar is soveel dinge waaraan ons aandag moet gee, met die gevolg dat ons kop raas en ons afwesig raak.

In dié 10 Bybelstudies ontdek gelowiges dat die Here ons wil leer: Daar is net een plek waar ons kan leef – in die teenwoordige tyd. Die Here wag daar vir ons en trek ons daarheen. Hy vergewe die tekortkomings van die verlede en hou die toekoms in sy hand sodat ons kan tuis wees waar ons nou is. En wanneer ons daar kom, is ons oop vir die lewe én vir die Lewensbron.

Hierdie Bybelstudie bevat ook baie oefeninge wat jy kan doen om jou te help om hierdie geloofsgewoonte deel van jou leefstyl te maak.

 

Kleurmeditasies vir Pinkster

Kleurmeditasies_Pinkster-cov_lr

KoopButtonMediapakketButton

ʼn Boek vir gehaltetyd, meditasietyd, oordinktyd, bidtyd, wagtyd, hoortyd, troostyd en liefdestyd saam met God.

Hierdie boek is die ideale hulpmiddel as jy Pinkster ʼn tyd van vernuwing wil maak. Dit help jou met die geloofsgewoonte om elke dag vriendskaptyd met God deur te bring.

Die geloofsgedagtes in hierdie boek fokus op Hemelvaart, Pinkster en die werk van die Heilige Gees in ons lewe, die kerk en die skepping. Ons vertel weer die storie van God se Gees wat skep en heelmaak, wat lewe gee en groei laat opbloei, wat diep verandering bewerk en wysheid skenk.

Die woorde en kleure nooi jou om tyd deur te bring by die Heilige Gees wat in jou hart getuig, wat jou leer dans en feesvier, wat jou laat sing en uitbundig lag. Pinkster herinner jou immers dat jy die lewe in oorvloed ontvang het. Die inkleursirkels nooi jou om te rus, om bewus te raak van jou gedagtes oor die geloofsgedagtes, om enige emosies wat na bo kom te ervaar, en om te bid.

PLUSPUNTE

 • 90 dagstukke om aan te sluit by die seisoen van Lydenstyd en Pase.
 • By elke dag se geloofsgedagte is daar ʼn klein handgetekende gebedsprent om in te kleur.
 • Die teks is geskryf deur die eerste wenner van die Desmond Tutu-Gerrit Brand-prys vir haar debuutwerk, Ontmoeting met heiliges: Verhale van hoe mense hulle geloof geleef het.
 • Die inkleursirkels skep ruimte vir lesers om die teks te oordink en te bid terwyl hulle inkleur.
 • Die boek is gedruk op kunspapier van ʼn hoë gehalte, geskik vir inkleur met kleurpotlode.

SKRYWER EN ILLUSTREERDER
Lisel Joubert is ’n teoloog en vryskut­predikant in die NG Kerk. Sy het ’n doktors­­graad in Ou Testament verwerf. Haar pas­sie is om mense te leer hoe om die Bybel beter te verstaan en om hulle bekend te stel aan die ryk geskiedenis van die Christelike tradi­sie. Sy is betrok­ke by teologiese af­stands­on­der­rig, veral in die dissi­pline van Kerkgeskiedenis. Lisel woon in Gansbaai saam met haar man en twee kinders.

Nico Simpson is by Bybel-Media se publikasie-afdeling. Hy stel belang in hoe volwassenes leer, hoe om dit wat ons glo in sketse en illustrasies uit te beeld, en om mense te begelei om te word wie God bedoel het hulle moet wees. Hy het al verskeie boeke gepubliseer, soos Bybelstudiegroepe: Poorte vir genade, Ek soek die wil van God, Vrou by die put en Ongebreek.

1 2 3 4 8