Hoe die doop ons help om saam met Jesus te leef

MediapakketButton KoopButton

Die avonture van Lisa en Timmy

Tinus van Zyl en Lezjé van Zyl

Ons weet nie altyd hoe om die doop en die betekenis daarvan vir ons jong kinders te verduidelik nie. Deur die ses avonture wat Lisa en Timmy beleef, ontdek laerskool-leerders prakties wat die doop vir hulle in hulle lewe beteken. Hulle leer ook hoe hulle doop hulle help om elke dag saam met en vir Jesus te leef.

Elke week vir ʼn tydperk van ses weke kan die jongspan luister na ʼn avontuur wat Lisa en Timmy beleef en só leer watter belangrike rol die doop in hulle lewe speel. Om die betekenis en waarde van die doop by hulle vas te lê, is daar by elke avontuur

 • ʼn Bybelvers om te onthou
 • Wat leer ons?
 • ʼn Gebed om te bid

Heel agter in die boek is ʼn inkleurprent en plek waar die kinders hulle eie prente kan teken.

’n Storieboek wat die betekenis van die doop vir kinders op ʼn prettige manier verduidelik sodat hulle dit sal onthou.

 • Praktiese leiding vir kinders oor hoe hulle vanuit hulle doop elke dag vir Jesus kan leef.
 • Hierdie boek oor die doop vir kinders sluit aan by Bybel-Media se reeks van drie doopboeke vir volwassenes: Ontvang wat vir jou gegee is; Ontvang wat vir jou gegee is: 40-dae-program, en Ontvang wat vir jou gegee is: Kleingroepgids.

 

Kleuterpret-pakket soos gesien op KYKnet se Kleuterzone

KleuterzonePakket  

MediapakketButton KoopButton

Kinderpret Speelleer-aktiwiteitsboek oor die Ou Testament

Hierdie speelleer-aktiwiteitsboek bevat 50 selfdoen-aktiwiteite oor belangrike tekste in die Ou Testament van die Bybel. Deur hierdie aktiwiteite ontdek kinders op ʼn prettige manier die 50 belangrikste verhale in die Ou Testament. Die aktiwiteite sluit in ontdek-die-verskille, inkleurprente, vind-die-paadjie en kleur-volgens-die-nommers-in. Speel-speel leer ken kleuters en kinders baie van die verhale wat deel van ons geloof vorm. 

Vertellers:

Anri van den Berg is ’n gesins- en verhoudingsberader en het haar eie kleuterskool gehad.

Maartje van der Westhuizen is tans predikant by die NG Gemeente Elarduspark en fokus op kinder- en gesinsbediening.

Kleuterpret Snap-kaarte 

Kleuterpret Snap-kaarte is ʼn prettige manier om deur spel vir kleuters en kinders aan 49 belangrike mense in die Bybel bekend te spel. Speel-speel leer ken hulle die mense wat ʼn belangrike rol in ons geloof speel. Die pak kaarte bestaan uit 48 Bybelmense en Jesus. Die kaarte is spesiaal gemaak om snap daarmee te kan speel. Hulle is van 0 tot 12 genommer. Die spelreëls en ʼn kaart met die Ons Vader en ons Geloofsbelydenis is by die pak kaarte ingesluit. 

Kleuterpret My Bybelmense-inkleurboek 

My Bybelmense-inkleurboek is ʼn prettige manier om kleuters en kinders aan 49 belangrike mense in die Bybel bekend te stel. Sonder dat hulle dit besef, leer ken hulle die name en identiteit van Bybelmense wat ʼn belangrike rol in die Christelike geloof speel. Hierdie inkleurboek bevat 48 inkleurprente van Bybelmense en een van Jesus. By elke prent verskyn die betrokke Bybelmens se naam, ʼn kort beskrywing van hom of haar en ʼn gepaste Bybelgedeelte. Dan stel die mense hulleself aan die kinders bekend deur meer oor hulle lewe te vertel. Hierdie inkleurboek kan as ʼn interaktiewe Kinderbybel of (vir ouer kinders) as ʼn selfleesboek gebruik word. 

Verteller

Siegfried Louw is predikant, musikant en spelterapeut. Hy fokus veral op kreatiwiteit in

kinderbediening. Sy twee kinders is sy eerlikste kritici.

Dáárom glo ek!

MediapakketButton KoopButton

ʼn Uitnodiging tot ʼn geloofsreis in ʼn tyd van twyfel en verwarring

Cas Vos

Cas Vos self verwoord die motivering vir sy nuutste boek soos volg: “Ek het weer na God se stem in sy Woord begin luister, begin bid. Stil en hardop. God is nie dood nie. Net op papier is Hy dood. Hy is vrygespreek. God het al die teoloë oorleef. Ek is dankbaar dat dit gebeur het. Liewe Here, welkom in ons midde!”

Dan vertel hy in Dáárom glo ek! vir ons van sy boeiende geloofsreis, stroomop van wat die heersende denke dikteer en waarvan selfs gelowiges gemaklik en onnadenkend die prooi word.

Deur sy geloofsreis met sy lesers te deel, motiveer hy almal wat vandag voel hulle geloof word bedreig: Dink na oor jou geloofsreis tot hier, en waag dit dan om vas te staan in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het.

Wat die skrywer die graagste wil hê, is dat sy lesers in sy ervaring moet deel. Daarom waag hy dit onverskrokke om “’n klein geloofsbelydenis” te skryf as reisgids vir gelowiges op hulle pad.

“Daarom glo ek”, klink soos ʼn refrein deur die hele boek. Dit bevestig dat hierdie hele boek ʼn deurleefde getuienis is, en daarom allermins ʼn leerstellige betoog. Die leser sal onmiddellik aanvoel dat agter hierdie woorde emosies en persoonlike ervarings skuilgaan, tekens van goddelike nabyheid, van pyn en van bevryding.

Bowenal dring hierdie boek lesers tot meditasie en selfondersoek om eerlik na hulle eie lewensreis en geloofsreis te kyk en dit te verstaan in die lig van die Ewige, wat in Jesus Christus met ons is, altyd, totdat sy ryk voltooi word.

SKRYWER

Emeritus-professor Cas Vos was voorheen dekaan by die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Pretoria. Hy is ʼn kundige eksegeet, ʼn ervare dogmatikus en veral ʼn kenner van die stand van geloofsake in sy land. Cas Vos is ook ʼn digter wat wye erkenning geniet. Daar verskyn bykans elke jaar ʼn bundel uit sy hand. Onlangs het hy ook dele uit die Ilias van Homeros vertaal.

 

Godsgeheim

MediapakketButton KoopButton

Die verhaal van wetenskap en mistieke geloof

In die reis waarop Jaap Durand ons in hierdie boek neem, leer ons wat die vernaamste denkrigtings is waarmee daar oor die verband tussen godsdiens en wetenskap besin word.

Gelowiges besef al meer dat wetenskaplikes oor die afgelope sowat 150 jaar ontdekkings gemaak het wat die verbysterende kompleksiteit van die lewe en die heelal beklemtoon. Hierdie inligting is wyd bekend.

Terselfdertyd het gelowige denkers nuwe insigte verwerf oor geloof, baie daarvan in reaksie op die wetenskaplike ontdekkings. Nuwe denkraamwerke en die tydgees werk amper ongemerk deur na die manier waarop ons dink en glo. Hierdie onsigbare invloede moet in gedagte gehou word wanneer oor geloof en wetenskap nadink.

Die vraag is dus hoe nuwe insigte van ons tyd, en van die verlede, vanuit die bestaande kennis en die denkpatrone van daardie era verstaan kan word. In debatte oor hierdie onderwerp word daar soms standpunte gestel wat mense verwar. Die skrywer voorsien inligting en agtergrond wat lesers kan help om sulke debatte te volg en ʼn eie mening daaroor te vorm.

In die slothoofstuk sê Durand die integrasie van geloof en wetenskap kan ons lei na ʼn loflied tot God waarin die menslike beperkings om God se misterie te deurgrond, wel erken word. Terselfdertyd kan ons aan Hom eer bring vir sy liefde, genade, wysheid en almag en sy betrokkenheid by die mens. Inderdaad, “ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word”.

 

ToekomsVenster – saam met Jannie Pelser.

KoopButtonMediapakketButton

Op pad na heelheid

Stiltetydgids

45 dagreise na heelheid

Skrywer: Annes Nel

Organiseerder van ToekomsVenster: Jannie Pelser

Ook beskikbaar in Engels

Bitter min mense kom ongeskonde van die lewe af. Om stukkend te wees diskwalifiseer jou nie vir die lewe nie, maar dit sou dwaas wees om jou gebrokenheid te ontken.

In hierdie stiltetydgids nooi Annes Nel jou uit om jou persoonlike reis na heelheid enduit te loop. Soms is hierdie reis ongemaklik en selfs seer, maar die vrug daarvan is oorvloedig. Want God verstaan stukkende mense. By Hom is daar genesing beskikbaar.

Meer oor ToekomsVenster

ToekomsVenster is ʼn vyfjaarplan om die liggaam van Christus toe te rus terwyl ons saam op reis is na 2020.

Dit help gemeentes, groepe en individue om te fokus op die uitdagings wat ons nou en in die toekoms sal moet hanteer. Dit lei gelowiges op ʼn pad van genesing terwyl hulle oë gerig is op die wêreld waarvoor God so lief is.

Die temas is spesifiek gekies om gelowiges te help en te lei om nuut te dink en te glo.

SKRYWER

Annes Nel is tans predikant in Noord-Ierland.  Hy is die skrywer en medeskrywer van 20 boeke en het drie boeke vertaal, onder meer Dietrich Bonhoeffer se Wat dissipelskap kos. Annes se passie is om mense daarvan bewus te maak dat die kerk ’n plek vir gebrokenes is omdat elke mens ’n plek in God se hart het.

Another best seller by well-known and acclaimed academic author, Prof Malan Nel

PressKitButtonBuyButton

Identity-driven churches

Who are we, and where are we going?

Malan Nel

In this book Malan Nel rethinks from the perspective of biblical metaphors who we really are, and where we are going. He shares his theological reflections on the building of a missional local congregation, and clearly outlines the process of reforming and transforming a local congregation. He anchors his reflections in incarnation, service, and training and nurture.

 

Sien jouself soos God jou sien

KoopButton MediapakketButton

Goeie genade, jy is spesiaal!

40 Genade-geskenke van God aan jou

Ewald van Rensburg

Hierdie boek help jou om elke dag met nuwe oë na jou lewe te kyk. Én dit gee jou ʼn kykie op God se glimlag oor jou.

In dié saamgeselsgids gee Ewald van Rensburg vir jou ʼn verrassingspakkie oor wie jy in Christus is. Maak jou veelkleurige geskenk oop en ontdek:

 • God het eerste na jou uitgereik.
 • Jy is vir God baie spesiaal.
 • God gee baie om wat van jou word.
 • Jy as mens het baie waarde in God se oë. Goeie genade, jy is spesiaal! het reeds in 2002 verskyn. Toe so baie mense oor die land heen navraag oor die boek gedoen het, het die skrywer weer na die inhoud gekyk. In die proses het hy ses nuwe hoofstukke bygeskryf. 
 • By die meeste hoofstukke het hy ook splinternuwe inhoud bygewerk. Sy gebed is dat hierdie boek nog baie mense se lewe sal aanraak sodat hulle hulleself as baie spesiaal deur God se sagte oë sal ervaar.

Jong teoloë praat saam … oor God, gemeentes en geloof

MediapakketButtonKoopButton

In hierdie boek tree jong teoloë vanuit die rykdom van die Christelike tradisie met hedendaagse geloofs- en lewensvrae in gesprek.

Dié groep jong teoloë, wat aan verskeie teologiese fakulteite in Suid-Afrika afgestudeer het, deel deur hulle bydraes die vrug van hulle groei en ontwikkeling in die teologie met die breër kerklike publiek.

Die bydraes is georden in drie teologiese bundels – bronne, geloofsoortuigings en gebruike – en neem die leser in ’n voëlvlug oor die kontoere van die 21ste-eeuse teologiese landskap.

Die bydraes sal verdere gesprek aanmoedig omdat dit fokus op sake wat tans sentraal staan in kerklike en publieke debatte in plaaslike en internasionale kontekste.

 

1 Korintiërs

Om in die wêreld kerk te wees

ʼn 23-weke-Bybelstudie vir groepe en individue

OPSOMMING: 1 Korintiërs is ’n brief met praktiese raad oor ’n wye verskeidenheid onderwerpe. Ons wat vandag leef, ervaar nie presies dieselfde probleme as die gemeente in Korinte nie. Die manier waarop Paulus hulle vrae en probleme hanteer het, is egter vandag steeds van toepassing.

Die gelowiges in Korinte, ʼn welvarende hawestad waar ʼn groot gebrek aan goeie waardes geheers het, moes talle uitdagings oorkom. In Paulus se antwoord aan die Korintiërs op hulle probleme, leer hy ons wat vandag leef ook hoe om kerk van Jesus Christus te wees in ’n wêreld wat Hom nie ken nie.

PLUSPUNTE

 • 23 studies oor wat ons as gelowiges kan leer uit die leiding wat Paulus vir die Korintiërs gegee het te midde van hulle moeilike omstandighede en spesifieke probleme.
 • Praktiese raad oor hoe om as Christene te leef in ʼn wêreld wat God nie ken nie.
 • Spesiaal ontwerp vir kleingroepe, maar kan ook deur individue gebruik word.

SKRYWER

 Thom is predikant van die NG gemeente Toringkerk in die Paarl, waar hy verantwoordelik is vir die kleingroepbediening van die gemeente. Hy is getroud met Elmien, ’n orrelis en musiekonderwyser. Hulle het drie dogters. Jaco het al verskeie Bybelstudieboeke die lig laat sien, en skryf verder veral Bybelse romans.

LESERSMARK

 • Bybelstudiegroepe
 • Kleingroepe
 • Groepleiers
 • Gemeentes

Kleuterpret Werkboek en Aanbiedersgids

Werkboek

24 lesse vir voorskoolse kinders vir gebruik by kategese, kleuterkerk, huisgodsdiens, tuisonderrig, en so meer. Die werkboek bevat vele aktiwiteite vir die kleuters. Die karakters van die Akkerpret-DVD’s verskyn ook in die werkboek.

Produkinligting

Skrywer
Liana Lourens

Unieke verkoopspunte

 • Spesifiek ontwikkel vir voorskoolse kinders 0-5
 • Word saam met die Akkerpret-DVD-reeks gebruik
 • Die temas lê Bybelwaardes by die kinders vas
 • Interaktiewe aktiwiteite
  • Maklik verstaanbaar
  • Die geliefde karakters van die Akkerpret-DVD’s verskyn in hierdie werkboek
  • Riglyne vir ouers oor hoe om die spesifieke waardes verder by hulle kinders te versterk

Inhoud

 • 6 temas met 4 lesse onder elke tema

Aanbiedersgids

24 lesse vir voorskoolse kinders vir gebruik by kategese, kleuterkerk, huisgodsdiens, tuisonderrig, en so meer. Liana Lourens van Akkerpret-faam het die teks só geskryf dat dit geskik sal wees vir kinders van ongeveer 0-5 jaar oud. Met stories, liedjies, vasleggingsaktiwiteite en duidelike riglyne oor hoe elke les saam met die Akkerpret-DVD’s gebruik kan word.

Produkinligting

Skrywer
Liana Lourens

Unieke verkoopspunte

 • Spesifiek ontwikkel vir voorskoolse kinders 0-5
 • Eenvoudige aanbieding met duidelike riglyne
 • Opwindende aktiwiteite
 • Word saam met die Akkerpret-DVD-reeks gebruik
 • Die temas lê Bybelwaardes by die kinders vas
 • Riglyne vir ouers oor hoe om die spesifieke waardes verder by hulle kinders te versterk

Inhoud

 • 6 temas met 4 lesse onder elke tema
1 2 3 4