Real lewe Take 2

Waaruit bestaan die Real lewe-pakket?

1. Die gespreksgids vir die jongmense wat by elke ontmoeting by die kerk gebruik word.
2. Die Huisgeloof-gespreksgids met vrae wat by elke ontmoeting aansluit en waaroor gesinne by die huis kan gesels.
3. ‘n DVD met die volgende daarop:

 • ’n Volledige leiersgids vir elk van die 29 ontmoetings
 • ’n Verskeidenheid gedrukte hulpmiddels vir sommige ontmoetings
 • ’n Verskeidenheid videosnitte en klanksnitte vir sommige ontmoetings

Die doel van die Real lewe is om hierdie drie dinge in jongmense se lewe te bewerk:
1. Creed to believe. Ons wil aan hulle geloof diepte gee deur hulle te help om oor verskillende onderwerpe na te dink.
2. Code for the road. Ons wil vir hulle hulpmiddels gee wat hulle sal help om die uitdagings van die lewe aan te pak en te oorwin.
3. Dream to esteem. Ons wil hulle help om ’n droom in hulle verhouding met die Here na te jaag.

Die 29 ontmoetings in die jaar (24 ontmoetings vir 24 Sondae, en 5 ontmoetings oor kwessies wat jongmense raak, word soos volg ingedeel:
1. 12 ontmoetings oor geloof
2. 5 ontmoetings oor kwessies
3. 4 ontmoetings oor die Woord
4. 3 ontmoetings oor die kerkjaar-ritme.

In die leiersgids en gespreksgids word die verskillende ontmoetings met verskillende kleure aangedui:
Geloofsvensters = blou
Kwessies = groen
Oorsig oor die Woord = rooi
Kerkjaar-ritme = pers

Meer oor Huisgeloof

Die ouerhuis is die belangrikste plek waar kinders en jongmense se geloof gevorm word. Navorsing bewys dat jongmense by die huis die meeste van God, geloof en die wêreld leer. Gemeentes kan baie moeite doen, maar die meerderheid jongmense se geloof word by die huis gekweek en gevorm. Dit is hierdie waarheid wat ons met die Huisgeloof-gespreksgids wil versterk.

Skrywers
Die Kategese-taakspan en medewerkers, almal met baie ervaring van jeugwerk.

Teiekenmark

 • Senior katkisante
 • Kategete
 • Gemeenteleiers
 • Jeugleiers
 • Onderwysers
 • Ouers

Inhoud
1. Real lewe Welkom
2. Die wêreld van teks – Verskillende literatuursoorte in die Bybel
3. As ballonne bars – Die druk om te presteer
4. Deel van die groep – Jesus bring verlossing
5. Stukkende wêreld – Verlos van gebrokenheid
6. Saam vaar ons beter – Hedendaagse lesers voor ʼn antieke teks
7. Dwing of dring? – Waar begin gehoorsaamheid?
8. Een, maar anders – Deel van ʼn uiteenlopende wêreld
9. Die verhoudingstoets –Die Pentateug
10. Wie verander? – Gebed -God se instrument om my te verander
11. Onder die invloed – Vervul met die Heilige Gees
12. Die wêreld in- Pinkster
13. Deel van Jesus- Die doop
14. Feeling blue- Terneergedrukte gevoelens
15. Deur Jesus se oë- Sosiale geregtigheid
16. Etikette is vir bottel – Labeling
17. Seun van God – Markus
18. Wolwe en ʼn nuwe wêreld – Leef met hoop
19. Die Kunstenaar – God die Skepper
20. Ek … ʼn heerser? – Bewoon, bewerk en bewaar
21. I have a drug problem –  Afhanklikheid
22. Gaan na jou buurt – Gestuur om die boodskap te verkondig
23. To kindle a fire – Gesonde romantiese verhoudings
24. Nou wat nou? – Terugblik op die jaar
A. Gesin of geensin? – Familieverhoudings
B. Met die helm gebore? – Profesie
C. Onversadigbaar – Pornografie en verslawing
D. Net oor myself – Individualisme
E. In of uit? – Slegte groepe, bendes en groepsdruk

Real lewe Take 2 Gespreksgids

Bladsye: 64
Kategorie: Senior kategese
ISBN: 978 1 92008 940 5
Prys: R25

Real lewe Take 2 Huisgeloof-gespreksgids

Bladsye: 32
Kategorie: Senior kategese
ISBN: 9781920089412
Prys: R25

Real lewe Take 2 Leiersgids-DVD

Prys: R121

Ene ore! Nuwe maniere

LP3 Jaar 3 (module 3)

Dit bestaan uit drie komponente:

 • Junior werkboek (gr 1-3)
 • Senior werkboek (gr 4-6)
 • Aanbiedersgids

Die storielyn (L) van die Bybel word uitgebeeld met 12 kleurvolle panele (P) met prente (P) van persone (P) en gebeure. Hierdie produk bied op ’n oorsigtelike manier die Bybel lewendig en opwindend aan vir elke kind en volwasse groepleier.

Dit word saam met die huidige LP3-panele en -portrette gebruik.  Muurpanele, prente en portrette is nodig om die ontmoetings te kan doen. Gemeentes wat reeds LP3 gebruik, koop slegs dié prente en portrette in die nodige grootte. Panele (verskeie groottes met ooreenstemmende portrette en prente is beskikbaar)

A0 (841 x 1189mm)
A1 (594 x 841mm)
A3 (297 x 420mm)
A4 (210 x 297mm)

Produkinligting:

Werkboeke

 • Vrolike volkleur-ontwerp
 • Interaktiewe aktiwiteite
 • Word gebruik saam met huidige LP3-panele en -portrette

 Aanbiedersgids op CD

 • Eenvoudige aanbieding
 • Een leiersgids vir graad 1-6
 • Volledige opsomming van die hoofpunte en besonderhede van elke ontmoeting
 • Alle bykomende hulpmiddels
 • Integrasie met huidige LP3-inhoud en -komponente
 • Gemeentes mag aanbiedersgids vir groepleiers uitdruk

Skrywers
Paul du Toit en medewerkers

Unieke verkoopspunte

 • Spesifiek ontwikkel vir kategese
 • Omvattende leiersgids in die formaat wat leiers verkies
 • Omvattende en opwindende aktiwiteite
 • Elke ontmoeting het ’n pasklaar PowerPoint (op CD)
 • Volkleur
 • Interaktief
 • Gebruik Bybelvertalings wat maklik verstaanbaar is
 • Integrasie met huidige LP3-inhoud en -komponente.

Meditasies opgedra aan Russel Botman

MediapakketButtonKoopButton

Om te leef asof nie

Met die heengaan van Russel Botman, rektor en visekanselier van die Universiteit van Stellenbosch op 28 Junie 2014, het Dirkie Smit sy weeklikse rubriek op Saterdae in Die Burger, “Geestelike waardes”, benut om aan hom hulde te bring.

Dit het gelei tot die gedagte van hierdie huldigingsbundel met spesiaal uitgesoekte rubrieke uit “Geestelike waardes” oor ses temas wat Russel Botman besonder na aan die hart gelê het.

Saam is al die rubrieke uitgekies om hulde te bring aan ʼn vriend, ʼn denkleier en ʼn teoloog wat baie mense se lewe ten goede geraak het en in die toekoms steeds sal raak.

112 sendelinge vertel van hul ervarings en gevoelens tydens hulle jare in Transkei

MediapakketButton KoopButton

Kruisgesante oorkant die Kei

In Kruisgesante oorkant die Kei vertel 112 stemme, elk in hulle unieke taal en styl, die storie van sendelinge van die NG Kerk in Transkei. Hulle belewenisse is lappies met verskillende patrone, teksture en kleure wat uiteindelik ’n bont lappieskombers vorm. Dié lappieskombers vertel van unieke geestelike ervarings, nuwe insigte, teleurstellings, krisisse en betekenisvolle momente. Ons het selfs ’n klompie foto’s bygevoeg.

Dalk is dit waar dat hierdie boek “an uneasy story” vertel. Tog, watter wonderlike voorreg was dit om deel van hierdie ongemaklike storie te kon wees! Dit gaan hier nie net oor ’n nostalgiese terugblik op die verlede nie; die doel is eerder om lesers terug te voer om met dankbaarheid na te dink oor hulle aandeel aan die bitter-soet verhaal van God se werk in Transkei. Dit sal ’n bonus wees as dit ’n nuwe geslag inspireer om op ander maniere, in ander tye en op ander plekke deel van God se genadewerk in hierdie wêreld te word. Ons roeping bly immers altyd van krag.

Rituele roetemerkers vir die drumpels van die lewe

MediapakketButtonKoopButton

Van voor die wieg tot na die graf

Van voor die wieg tot na die graf is ʼn boek wat baie leraars en gelowiges sal help om opnuut na te dink oor liturgie en rites – oor alles wat ons in die Naam van die Vader, die Seun en die Gees sê en doen.

In baie Protestantse Kerke word die rituele kant van geloof en geloofsbegeleiding reeds baie eeue lank erg verwaarloos. Daar word gou gepraat van leë rites en van vormgodsdiens. Daarmee word amper alle rituele – soms selfs die sakramente – verdag gemaak.

Hoewel ’n mens verstaan waar dit vandaan kom, sou ons met reg kon verwag dat ons vroeër al ’n goeie balans tussen woord en sakrament (en ook woord en liturgie) sou kry.

Gelukkig lyk dit of die tyd vir ’n billike herevaluering nou naderkom. Ons oë gaan oop vir die belangrikheid van sakramente en rituele. Ons besef ons het die sakramente, liturgiese handelinge en rites nodig – weekliks, selfs daagliks – maar soveel te meer in tye van onsekerheid en oorgang soos ons dit nou al so lank in Suid-Afrika beleef. Sonder hierdie rituele en rites verarm ons gemeentes en bedienings.

Met hierdie boek laat Cas Wepener ons opnuut nadink oor die heilige handelinge en aksies van die kerk waardeur die Here – gewoonlik in kombinasie met die Woord – ons wil leer om te glo, te hoop en lief te hê. Hy gee praktiese voorbeelde van wat ons kan doen, asook voorstelle vir liturgieë wat in gemeentes gebruik kan word.

Verander en word ʼn teken van God se nuwe wêreld

MediapakketButtonKoopButton

Prente van die koninkryk

Jesus se gelykenisse oor God se nuwe wêreld

Iemand het gesê ’n gelykenis is soos ’n grap. As jy dit eers moet verduidelik, is dit nie meer ’n grap nie. Só werk ’n gelykenis ook. Dit skep ’n beeld wat jy moet snap, en waarop jy moet reageer: met skok, verontwaardiging, verbasing… Jy kan nie neutraal bly of afgetrokke daarna luister en tog die boodskap verstaan wat dit wil oordra nie.

In hierdie Bybelstudie met ses ontmoetings lei Jaco Thom individue en kleingroepe deur Jesus se gelykenisse oor God se koninkryk, sy nuwe wêreld. Hierdie gelykenisse wil nie (net) ons insig in God se nuwe wêreld verander nie, maar ons hele lewe. Ons kan nie in die spieël van die gelykenisse kyk, die nuwe werklikheid van die koninkryk raaksien en dan maar net omdraai, wegstap en dieselfde bly nie. Ons moet met ons lewe daarop antwoord.

Prente van die koninkryk roep jou op om jou lewe te verander sodat jy hoe langer hoe meer ’n teken van God se nuwe wêreld sal wees.

Die Emmausgangers se ontmoeting met Jesus

MediapakketButtonKoopButton

In Christus saam op pad

’n 8-weke-saamreisgids vir groepe

Tydens ʼn vergadering van die NG Kerk in KwaZulu-Natal se Visionêre Leierspan-vergadering het die Emmausgangers-verhaal homself eenvoudig vir die groep kom aanbied. Hulle het ontdek dat dié verhaal ʼn rykdom begeleidende inhoud vir hulle as span bevat.

Elke lid van die leierspan het ʼn eie studie van hierdie Skrifgedeelte gedoen en ʼn eie tema daarin gevind. Hulle het uiteindelik verwonderd gestaan voor die rykdom wat uit hierdie bekende verhaal na vore gekom het. Dit is hierdie rykdom wat in dié saamreisgids neerslag gevind het.

Hierdie boek sal enige kleingroep en individu verwonderd laat staan voor die rykdom wat in die verhaal van die Emmausgangers opgesluit is. Deur saam te soek na die krag en die wil van God en deur mekaar vas te hou, sal lesers ʼn nuwe opgewondenheid oor hulle bediening ervaar en besef dat ook húlle gestuur word.

Omvattende Bybelstudie vir Koninkrykstyd

MediapakketButtonKoopButton

Wonderwêreld

Jesus se woorde in Matteus oor die koninkryk van God

In Wonderwêreld kyk die skrywers in die loop van vier weke na gedeeltes in Matteus waar Jesus oor die koninkryk van God praat. Hulle sluit hierby in:

 • Jesus se Bergpreek (Matt 5 – 7) – en noem dit Wonderlewe.
 • Jesus se gelykenisse (Matt 13) – en noem dit Wonderbeelde.
 • Kinders deur Jesus se oë (Matt 18 – 19) – en noem dit Wonderkinders.
 • Die profetiese rede (Matt 24 – 25) – en noem dit Wondertoekoms.

In elke studie deel hulle die uniekheid van God se koninkryk, wat anders is asalle ander ryke, met ons. Hulle neem ons op ’n reis van bekering en verwondering wat ons dieper inlei in die wonderwêreld wat in Jesus naby aan ons gekom het.

Die skrywers is vier kollegas uit drie buurgemeentes in Durbanville. Hulle het besef die koninkrykstema skep vir hulle ruimte om betekenisvol en gelowig oor verskillende gemeenskapskwessies te dink en te praat. Die uitvloeisel hiervan is Wonderwêreld.

Nuwe boek uit die pen van Jaap Durand

MediapakketButtonKoopButton

Jaap Durand praat oor eenheid, versoening en geregtigheid

Al is Jaap Durand ’n skrywer en spreker met ’n groot getal publikasies agter sy naam, is dié versamelingbundel uniek in opset en inhoud. Sy kinders het voorgestel dat so ʼn bundel saamgestel word om saam te val met sy 80ste verjaardag in 2014.

Soos die boektitel suggereer, weerspieël hierdie bundel temas wat Jaap Durand vir meer as 40 jaar passievol bedink en nagestreef het: die eenheid van die kerk, versoening tussen mense en dat geregtigheid sal geskied. Dit is dan ook die temas wat in die Belydenis van Belhar ’n sleutelrol speel.

Hoewel dié bundel temas direk en indirek met die Belydenis van Belhar verband hou, word dit nie daardeur omlyn of beperk nie. Die bundelopset is veel wyer. Dit kan gelees word in terme van ’n oorkoepelende nadenke oor die rol van geloof in ons daaglikse lewe, die wese en roeping van die kerk – en uiteraard, óók oor die vraag na eenheid, versoening en geregtigheid.

Durand se skryfstyl word gekenmerk deur weerlose eerlikheid, humor, vlymskerp standpuntstelling, fyn onderskeiding en opregtheid.

Die nuwe droom oor die kerk

MediapakketButtonKoopButton

Gestuur

 Kerk-wees tussen gister en môre

Gestuur vertel die storie van die nuwe droom oor die kerk.

Voor die Algemene Sinode van 2013 het die NG Kerk besef daar is op baie plekke in die wêreld, ook in die kerk, lewendige gesprekke oor geloof en die kerk aan die gang. Hulle het toe die vars en nuwe gedagtes uit dié gesprekke in ’n beleidsdokument saamgevat sodat ons saam nuwe, verbeeldingryke moontlikhede vir die toekoms van die kerk kan ontdek.

Gestuur vertaal die woorde van hierdie beleidsdokument in ’n eenvoudige manifes wat in alledaagse terme verduidelik hoe die kerk kán werk. Die boek nooi jou uit om saam te dink en saam te onderskei sodat ’n totaal nuwe beweging oor ons as gelowiges kan spoel.

1 2 3 4