Nuwe Bybelstudie uit die pen van Jaco Thom

MediapakketButton KoopButton

Leer uit die voorbeeld van Daniël en sy vriende

Daniël

ʼn 11-weke-studie vir kleingroepe

Wie ken nie die verhale van Daniël en sy drie vriende, van die brandende oond, die enorme standbeeld en die leeukuil nie? En wie kan die geheimsinnige skrif teen die muur vergeet?

Die boek Daniël is egter nie net vol onvergeetlike heldedade nie. Dit is geskryf om gelowiges aan te spoor om in moeilike tye op God te bly hoop. Daarom vleg daar een element soos ’n goue draad deur al hierdie verhale: Daniël en sy drie vriende se onwrikbare vertroue op God.

Ons leef in ’n tyd waarin dit nie meer in is om te staan by wat jy glo nie en om kompromieë aan te gaan. Wanneer jy die boek Daniël lees, besef jy egter: Geen kompromieë met die wêreld is vir gelowiges moontlik nie. Dit is ook nie nodig nie, want die God van Daniël is vandag steeds in beheer van die lewe van dié wat in alle omstandighede aan Hom getrou bly.

Jaco Thom is predikant van die NG gemeente Toringkerk in die Paarl, waar hy verantwoordelik is vir die kleingroepbediening van die gemeente. Hy is getroud met Elmien, ’n orrelis en musiekonderwyser. Hulle het drie dogters. Jaco het al verskeie Bybelstudieboeke die lig laat sien, en skryf verder veral Bybelse romans.

Focusing together on a true humane life for all

PressKitButtonBuyButton

Cries for a humane life

 Reflections on the Lord’s Prayer

Nico Koopman

Karl Barth said when we fold our hands in prayer to say the Lord’s Prayer we start the protest against the chaos of this world. And we voice this protest in communion with the Holy Spirit, the Spirit of Pentecost.

In Cries for a humane life Nico Koopman leads us towards the lasting Season of Human Dignity, currently a main focus of various faith communities in South Africa. He shows us how to purposefully reflect, pray and seek together a truly humane life, because this is God’s good will for all of us.

Praying the Lord’s Prayer is crying out to God for a dignified human life for all. It is a plea for justice for all, including the whole of nature. It is a plea to the living God for a life of freedom for all. It is an appeal to God’s Spirit, the Spirit of Pentecost, to actualise and fulfil a humane life for all.

Pray and work and wait upon the Lord with us …

AUTHOR

Nico Koopman is Dean of the Faculty of Theology, Director of the Beyers Naudé Centre for Public Theology, and professor of Systematic Theology at Stellenbosch University. He is also an ordained pastor of the Uniting Reformed Church in Southern Africa. His research focuses on the public contents, the public rationality and the public significance of Christian faith.

Drie boeke in ʼn reeks oor die waarde en betekenis van die doop vir gelowiges

 MediapakketButtonKoopButton

Ontvang wat vir jou gegee is

Hoe die doop ons kan leer om met Christus te leef

Die doop is ʼn wonderlike en unieke gawe wat die Here aan sy kerk gegee het

  • om ons te help om die evangelie te verstaan,
  • om ons in ons geloof vas te maak, en
  • om ons vir ons navolging van Christus op te bou.

Die doop is net te belangrik om nié daaroor te praat nie. Maar in plaas daarvan om oor die wanneer en die hoe van die doop te praat, kan ons die gesprekke positief draai deur te praat oor hoekom die doop ingestel is. ʼn Gesprek oor die betekenis en waarde van die doop vir gelowiges sal ons baie nader aan mekaar kan bring, en dit is waarmee hierdie boek mense wil help.

ʼn Deel van die storie agter hierdie boek is ʼn merkwaardige dokument wat in 1983 verskyn het – Baptism, Eucharist and Ministry. Dit verduidelik die betekenis en waarde (die hoekom) van die doop waaroor honderde kerke in die hele wêreld saamstem. Aan die hand van die Bybel wys die dokument ons op die vyf duidelike gawes wat ons by die doop ontvang.

Saam met hierdie vyf gawes van die doop, gee die skrywers ook agtergrondinligting oor die doop en riglyne vir die praktiese bediening van die doop in gemeentes, en deel gedagtes oor die regmatige plek van die doop (en die nagmaal) in die erediens.

Gaan saam met twee aanvullende boeke vir gemeentes en groepe:

  • Ontvang wat vir jou gegee is: 40-dae-program
  • Ontvang wat vir jou gegee is: kleingroepgids, geskryf deur Tinus van Zyl.

SKRYWERS

Coenie Burger is ʼn bekende teoloog en het reeds verskeie boeke geskryf. Tans is hy by Communitas verantwoordelik vir die Voortgesette Bedieningsontwikkeling van leraars in die Wes-Kaap en direkteur van Ekklesia, ʼn ekumeniese sentrum aan die US vir leierskapsontwikkeling en gemeentedienste.

Andries Cilliers is predikant in die NG gemeente Sonstraal, Durbanville. Hy is ʼn gewilde prediker en ervare skrywer.

1 2 3 4