Die wins van brugbediening

DieWinsVanBrugbediening-Fr.Cov.indd

Tien praktiese voordele

Die ideale produk om aan gemeentelede uit te deel wanneer ʼn gemeente in die oorgangsfase tussen twee predikante is.

In Die wins van brugbediening bied Howard du Toit aan gemeentes tien praktiese voordele wat brugbediening vir ʼn gemeente kan inhou. Deur die verhale te deel van gemeentes wat ʼn sukses met brugbediening behaal het, gee hy hoop aan ander gemeentes wat ook in ʼn oorgangstydperk is.

Spesiaal opgeleide brugpredikante gee aan gemeentes die geleentheid om hulle oorgangstydperk as ʼn groeifase te ervaar. Brugbediening fokus dus nie in

die eerste plek op probleme in die gemeente nie; die doel daarvan is eerder om gemeentes te begelei, te ondersteun en te help groei wanneer daar nie ʼn vaste predikant in die gemeente is nie.

 • Die enigste produk van sy soort in Afrikaans.
 • Praktiese riglyne en hulp aan gemeentes sonder ʼn vaste predikant.
 • Sluit suksesverhale van brugbediening in om aan gemeentes in ʼn oorgangsfase hoop te gee.

SKRYWER

Howard du Toit is betrokke by die opleiding en ondersteuning van brugpredikante in hulle taak om vernuwing en verandering in gemeentes te begelei. Hy is ook betrokke by die ekumeniese netwerk NIMSA (Network for Interim Ministry in Southern Africa). Naas sy belangstelling in die eenheid van gemeentes en kerke, lê die begeleiding van gemeentes en hulle gesonde funksionering hom na aan die hart.

 

Iemand soos ek en jy

Iemand soos ek en jy-Fr.Cov.indd

ʼn Belydenis oor Jesus se voortgaande verhaal

Jaap Durand sê oor hierdie boek uit sy pen:

Ek wou al lankal ʼn storie vertel. Die storie is nie nuut nie. Dit is al oor en oor en op baie maniere vertel. Maar hierdie keer doen ek dit op my manier: as ʼn belydenis.

Dit is die storie van iemand, van ʼn mens soos ek en jy.

Dit is die storie van ʼn Joodse man.

En in hierdie man, in hierdie mens soos ek en jy, dit weet ons nou vas en seker, het God self gewoon.

Iemand soos ek en jy is in werklikheid prof Durand se Christologie en persoonlike geloofsbelydenis.

SKRYWER

Jaap Durand is al op baie maniere vir sy lewenswerk en publikasies gehuldig. Hy is ʼn diepdenkende teoloog met die besonderse vermoë om die kern van die evangelie helder te verwoord.

Geloofsvorming herontwerp

Geloofsvorming herontwerp-Cov_lr

Nadenke, uitgangspunte en ontdekkings van die Kategese-taakspan van die Sinode

Hierdie boek bied ʼn raamwerk waarsonder daar nie oor kategese en enige ander jeugbediening gedink kan word nie. Die taakspan gee hier 12 bakens vir geloofsvorming en die spesifieke implikasies wat dit vir kategese inhou. Hulle sluit ook praktiese voorstelle in oor hoe elk van hierdie bakens vir kleuters, laerskoolkinders, hoërskoolkinders en by huisgeloof gebruik kan word. Laastens gee hulle enkele riglyne oor die keuse van kategesemateriaal.

Hierdie publikasie is ʼn nuttige hulpmiddel in die opleiding van kategete, fasiliteerders en almal wat by jeugbediening betrokke is. Mag dit jou opgewonde maak oor die kinders en jongmense van die kerk en jou met nuwe visie inspireer.

 • ʼn Praktiese gids vir almal wat by jeugbediening en die geloofsvorming van kinders en jongmense betrokke is.
 • Uit al die belangrike fasette wat geïdentifiseer is, belig die Taakspan die 12 belangrikste bakens en die implikasies vir kategese.
 • Praktiese voorstelle oor hoe hierdie bakens in die geloofsonderrig van kleuters, laerskoolkinders, hoërskoolkinders en by huisgeloof gebruik kan word.
 • ʼn Nuttige hulpmiddel in die opleiding en toerusting van kategete.

SKRYWERS

Opgestel deur die Kategese-taakspan van die Algemene Sinode.

ToekomsVenster Volg Jesus

 MediapakketButtonKoopButton

45 dagreise oor dissipelskap

Stiltetydgids

ʼn Leeftyd hier op aarde is heeltemal te kort om die volheid van God te leer ken. Ons het egter die voorreg om iéts van sy grootheid te ontdek en te ken. En dit is waarmee hierdie 45 dagreise na dissipelskap jou wil help.

Dissipelskap is ʼn manier van leef. Dit begin wanneer jy reageer op Jesus se uitnodiging om Hom te volg.

Om Jesus werklik in ons lewe vandag te volg, vra van ons om te leer om aan Hom aandag te gee, na Hom te luister en dan, natuurlik, om Hom te volg.

In die proses sal jy God al hoe beter leer ken en aanhou groei in ʼn dieper en omvattender verstaan van wie Hy is. Jy sal egter ook meer insig kry in wie jy is en in wat dissipelskap werklik behels.

Meer oor ToekomsVenster

ToekomsVenster is ʼn vyfjaarplan om die liggaam van Christus toe te rus terwyl ons saam op reis is na 2020.

Dit help gemeentes, groepe en individue om te fokus op die uitdagings wat ons nou en in die toekoms sal moet hanteer. Dit lei gelowiges op ʼn pad van genesing terwyl hulle oë gerig is op die wêreld waarvoor God so lief is.

Die temas is spesifiek gekies om gelowiges te help en te lei om nuut te dink en te glo.

SKRYWER

Deon Loots is tentmakerleraar by Klema in Somerstrand, Port Elizabeth. Hy staan die grootste deel van sy tyd af aan ʼn dissipelskap-bediening wat landwyd strek. Hy fokus veral daarop om materiaal vir retraites beskikbaar te stel en self retraites aan te bied.

 

FunKidz

PressKitButton BuyButton

 My People of the Bible

Colouring Book

49 People of the Bible from Genesis to Revelation

My People of the Bible Colouring Book is a fun way to introduce young children to 49 central people in the Bible. Without realising it, the kids get to know the names and stories of people of the Bible who play an important role in the Christian faith.

This colouring book offers 48 colouring pictures of people of the Bible and one of Jesus. Next to every colouring picture there is a short description of the Bible character and a Scripture reading. Then the people of the Bible introduce themselves to the children by telling them more about their lives. This colouring book can be used as an interactive Children’s Bible or (for older children) a self-read book.

Storyteller

Siegfried Louw is minister, musician and play therapist. His focus falls mainly on creativity in children’s ministry. His two children are his most honest critics.

Play and Learn Activity Book on the Old Testament

50 Core Scriptures from Genesis tot Malachi

This activity book offers young kids 50 do-it-yourself activities based on core Scriptures from the Old Testament in the Bible. Through these activities the children discover in a playful way more about the 50 most important stories of the Old Testament that play an important role in our faith formation. The activities include: spot the differences, colouring pictures, find the path, and colour by numbers.

Storytellers

Anri van den Berg: She is a family and relationship therapist and once had her own pre-primary school.

Maartjie van der Westhuizen: She is currently minister of the DRC congregation Elarduspark. Maartje’s focus is on children and families.

 

Boiling point!

PressKitButton BuyButton

May Christians become angry?

Reflections on anger

A faithful reaction of a disillusioned nation

Poor people are angry. Rich people are angry. Coloured people are angry. Black people are angry. White people are angry. Christians, Muslims, Hindus and atheists are angry.

That people in South Africa have reached boiling point is indeed true.

But, may we as Christians become angry? And, how should we be angry? May we show these angry feelings?

Fact is, Christians do become angry. What is important, though, is what we do with our anger.

This book has a practical approach as to how we should handle anger in our lives and churches. The author does not only focus on specific Scriptures, but also on the current context in South Africa.

AUTHOR

Cas Wepener is professor at the Department of Practical Theology at the University of Pretoria.

Nuut gekyk na die verhaal van Hagar

MediapakketButton KoopButton

God van die woestyn

ʼn Ruimte van ontmoeting, verrassing en hoop 

Lisel Joubert

Ons as vroue wil raakgesien word. Soos Hagar, vra ons om nie uitgeskuif te word as randfigure of byspelers nie. Ons wil raakgesien word, nie net wanneer ons benodig word nie, maar vir wie ons is, veral vir wie ons in God is.

Terwyl ons in hierdie boek opnuut met Hagar kennis maak, staan ons ook stil by oomblikke wat aan baie vroue bekend is: oomblikke van angs, verlatenheid en negatiwiteit, maar ook oomblikke van hoop, genesing en perspektief behou in moeilike omstandighede.

In Hagar se verhaal ontmoet ons die God van die woestyn – die God wat ons nie noodwendig uithaal uit die morsigheid van die lewe nie, maar ons te midde daarvan ontmoet.

Hagar se verhaal is inderdaad ’n woestynverhaal in meer as een opsig. Die woestyn vorm die geografiese agtergrond van haar lewe, maar beeld ook die emosies uit wat loskom daar waar Hagar se lewe ingeweef is in die verhaal van die uitverkorenes, Abraham en Sara.

God van die woestyn is ʼn boek wat vroue sal help om hulle pyn te voel, hulle foute raak te sien, hulle verskille te omarm, hulle woede te verwoord, misbruik te konfronteer en hulle vryheid en unieke menswees te vier.

PLUSPUNTE

 • Spesiaal vir die vroue van Suid-Afrika in die maand dat ons Vrouedag vier, wanneer daar gefokus word op vroue en hulle bemagtiging.
 • Geskryf deur die eerste wenner van die Desmond Tutu-Gerrit Brand-prys vir haar debuutwerk, Ontmoeting met heiliges: Verhale van hoe mense hulle geloof geleef het.
 • ʼn Tydige publikasie in ons land waarin vroue al so ʼn ver pad gestap het weg van die diskriminasie, vooroordeel, mishandeling en ontkenning in hulle lewe, al is daar steeds ʼn lang pad wat voorlê. 

SKRYWER

Lisel Joubert is ’n teoloog en vryskut­predikant in die NG Kerk. Sy het ’n dok­tors­­graad in Ou Testament ver­werf. Haar pas­sie is om mense te leer hoe om die Bybel beter te verstaan en om hulle bekend te stel aan die ryk geskiedenis van die Christe­like tradi­sie. Sy is betrok­ke by teologiese af­stands­on­der­rig, veral in die dissi­pline van Kerkgeskiedenis. Lisel woon in Gansbaai saam met haar man en twee kinders.

A Cloud of witnesses

PressKitButton BuyButton

Breda Ludik & Rob Clarke

Just like the very first believers, we are trying every day to figure out how to live like people knowing Jesus.

There are, however, many voices influencing us. Some are threatening us, others are tempting us, and still others are misleading us. As other believers throughout the ages, we do not always know what we should do.

Again and again we try to discover what living faith means.

If only we could become more conscious of the cloud of witnesses surrounding us! They will give us direction in our choices. These biblical characters and post-biblical characters will encourage us to run the race of faith with determination.

Through the six studies in this group guide you will explore the lives of biblical characters and historical figures. You will discover what you have in common with them. You will see how you too, hand in hand with these witnesses, can live with your eyes fixed on Jesus, the author and perfecter of your faith.

Each study leads to dialogue about the connection between the lives of the biblical character and the historical figure.

 • This dialogue brings new insight in and possibilities to our spiritual lives.
 • These studies are best suited for use by groups of 8 to 10 people.

ʼn Gelowige reaksie van ʼn ontnugterde nasie

KoopButton MediapakketButton

Kookpunt!

Nadenke oor woede

ʼn Gelowige reaksie van ʼn ontnugterde nasie

Cas Wepener

Mense in Suid-Afrika het kookpunt bereik. Arm mense is kwaad, ryk mense is kwaad. Bruin mense is kwaad, swart mense is kwaad en wit mense is kwaad. Christene, Moslems, Hindoes en ateïste is kwaad.

Maar ons as gelowiges weet nie of ons mag kwaad word nie. Mag ons hierdie woede-emosies wys? Die werklikheid is, Christene word wel kwaad.

Met Kookpunt! help Cas Wepener ons om sinvol kwaad te word, om hierdie woede selfs te vier en daaroor te praat, te preek, te sing of te debatteer. Hy moedig ons aan om op ’n spesifieke manier kwaad te word; om ons woede-emosies wat gewoonlik afgekeur word eerder ten volle te beliggaam. Hy help dié wat kwaad is om sinvol om te gaan met wat hulle beleef, en help dié wat dalk nie kwaad is nie om ander wat wél woedend is, te verstaan en te verduur.

Cas Wepener gesels in hierdie boek oor vrae soos:

 • Is dit gesond om ons woede op te krop?
 • Hoe moet ’n Christen binne ’n konteks van korrupsie, armoede, misdaad, armoede, uitbuiting en geweld reageer?
 • Watter emosies is aanvaarbaar?
 • Mag ons kwaad word wanneer ons sien dat mense mishandel of onregverdig behandel word?
 • Mag ons om die “regte” redes kwaad word?
 • Of behoort ons onmiddellik die ander wang te draai?

SKRYWER

Cas Wepener is medeprofessor in die Departement Praktiese Teologie aan die Universiteit Pretoria.

 

1 3 4 5