Kleurmeditasies vir Lydenstyd en Pase

KleurmeditasiesLyde#14C1578

MediapakketButton KoopButton

ʼn Boek vir gehaltetyd, meditasietyd, oordinktyd, bidtyd, wagtyd, hoortyd, troostyd en liefdestyd saam met God.

Hierdie boek is die ideale hulpmiddel as jy hierdie seisoen in die kerkjaar ʼn tyd van vernuwing wil maak. Dit help jou met die geloofsgewoonte om elke dag vriendskaptyd met God deur te bring. Dit is gevul met kleur- en woordmomente van stop en bepeins.

Die woordmomente fokus op Lydenstyd en Pase. Die kleurmomente se sirkelpatrone nooi heling en groei in jou lewe in.

Met hierdie kleurmeditasies oordink, bepeins en bid jy in volkleur. Die geloofsgedagtes herinner jou aan God, die bron van alle goedheid, wat mens geword en onder ons kom tent opslaan het.

Die inkleursirkels nooi jou om te rus, om bewus te raak van gedagtes en emosies wat na bo kom en om dit te oordink.

INHOUD

 • 90 dagstukke oor temas wat by Lydenstyd en Pase aansluit.
 • Temas sluit in: losmaak en aflê; seer; dissipline; eerlik wees; terugkeer; identiteit; woede en hartseer; eensaamheid en verlatenheid; rou en weerstand; stilword en bewusword; misverstand en verkeerde verwagtings; opstanding en hoop; vreugde; nuwe lewe; vreesloosheid; sintuie en persepsies; vrees en oorvloed.
 • By elke dagstuk is ʼn inkleursirkel wat lesers nooi om oor die teks na te dink en te bid terwyl hulle inkleur.

SKRYWER EN ILLUSTREERDER
Lisel Joubert is ’n teoloog en vryskut­predikant in die NG Kerk. Sy het ’n doktors­­graad in Ou Testament verwerf. Haar pas­sie is om mense te leer hoe om die Bybel beter te verstaan en om hulle bekend te stel aan die ryk geskiedenis van die Christelike tradi­sie. Sy is betrok­ke by teologiese af­stands­on­der­rig, veral in die dissi­pline van Kerkgeskiedenis. Lisel woon in Gansbaai saam met haar man en twee kinders.

Nico Simpson is by Bybel-Media se publikasie-afdeling. Hy stel belang in hoe volwassenes leer, hoe om dit wat ons glo in sketse en illustrasies uit te beeld, en om mense te begelei om te word wie God bedoel het hulle moet wees. Hy het al verskeie boeke gepubliseer, soos Bybelstudiegroepe: Poorte vir genade, Ek soek die wil van God, Vrou by die put en Ongebreek.

Loskerf

Loskerf-Fr.Cov.indd

MediapakketButton KoopButton

ʼn Gespreksgids spesiaal vir Lydenstyd

 • 6 groepstudies
 • 30 individuele studies

Loskerf is ʼn gespreksgids vir 6 weke met ʼn tema vir elke week. Elke tema beeld ʼn faset van die (her)skeppingsproses van God met ons uit:

 • Oopkerf – oor gebed
 • Saamkerf – oor omarming
 • Opkerf – oor gesamentlike maaltye
 • Wegkerf – oor besittings
 • Inkerf – oor ons reis na binne
 • Uitkerf – oor lyding, en spesifiek Jesus se lyding

Die eerste vyf temas sluit aan by die reisverhaal in Lukas se Evangelie en fokus veral op Lydenstyd. Die laaste week se tema gaan oor die versoening wat Jesus deur sy lyding en dood bewerk het. Hierdie temas kan ook vir oordenkings tydens die Groot Lydensweek gebruik word.

SKRYWERS
Andries Cilliers is predikant by NG gemeente Sonstraal in Durbanville. Hy is lief vir sy gesin, vir sy werk en vir lees.
Johann du Plessis is predikant by die NG gemeente Kenridge. Hy is betrokke by die voortgesette opleiding van predikante in Afrika (Malawi, Oos-Kaap, Botswana). Sy fokusarea in die gemeente is die bediening na buite en die Bybelskool.
Melanie Thirion is sedert 2005 by jeugbediening betrokke. Tans is sy by die NG gemeente Kenridge. Sy is getroud met Christi en hulle het twee dogters wat vir haar die betekenis van genade, slaap en sterk koffie geleer het.
Christi Thirion is sedert 2004 voltyds in die bediening. Sedert die begin van 2015 is hy predikant by die NG gemeente Kenridge. Sy fokus is studente (veral die US se Tygerberg-kampus) en jong werkende volwassenes. Hy is getroud met Melanie en hulle het twee pragtige dogters wat hulle idees oor God en die wêreld buite die lyne en boksies van tradisie inkleur.
Nina Müller van Velden is projekkoördineerder van die Glossarium Projek van die Fakulteit Teologie aan die US.  Hierdie projek ontwikkel ʼn drietalige (Afrikaans, Engels en isiXhosa) elektroniese vakwoordeboek vir teologiestudente, spesifiek vir gebruik op mobiele apparaat (mobile devices).  Intussen werk sy aan haar doktorstesis in Nuwe Testament, met die fokus op gender-kwessies en die Johannesevangelie.

 

Méér as net reëls

Tien Gebooie_Fr.Cov.indd

MediapakketButton KoopButton

Tien gebooie

ʼn 10-weke-Bybelstudie

Jaco Thom

God se tien gebooie is die kantlyne van ons speelveld in die lewe. Dit baken vir ons die ruimte af waarbinne ons die spel van die lewe kan geniet. Solank ons op die speelveld is, is ons veilig. Buitekant dié kantlyne kan ons ook leef, maar daar is ons op onsself aangewese.

God se tien gebooie is baie meer as net ʼn klomp moets en moenies. Dit help ons om voluit te leef binne die ruimte wat God vir ons as sy kinders geskep het, net soos God dit bedoel het.

PLUSPUNTE

 • 10 studies, een oor elk van die tien gebooie, God se grense wat ons veilige hou.
 • Spesiaal ontwerp vir kleingroepe, maar kan ook deur individue gebruik word.
 • Uitdagende gespreksvrae.
 • Riglyne vir die groepleier ingesluit.

SKRYWER

Jaco Thom is predikant van die NG gemeente Toringkerk in die Paarl, waar hy verantwoordelik is vir die kleingroepbediening van die gemeente. Hy is getroud met Elmien, ’n orrelis en musiekonderwyser. Hulle het drie dogters. Jaco het al verskeie Bybelstudieboeke die lig laat sien, en skryf verder veral Bybelse romans. 

 

Do you want to communicate something to a larger audience on a shoestring budget?

Radiate-Fr.Cov.indd

MediapakketButton KoopButton

Radiate

88 ways to spread ideas

Nico Simpson

The biggest danger for writers, thinkers and developers is not that people will steal their ideas, but that nobody will notice them.

This book will help you find ways to radiate your ideas out into the world. It will help you find techniques to get them noticed, talked about and shared. It will help you to take specific steps to beam your genius far outside your immediate circle of influence.

Scan through Radiate. Choose only one suggestion or, even better, one idea that popped up in your head while reading.

Put down the book and do that one thing first.

Return and scan further, waiting for a second idea.

Repeat.

Enjoy.

UNIQUE SELLING POINTS

 • Very accessible
 • Action-orientated guidelines
 • Helps idea merchants with clear communication and with spreading their ideas
 • These are cheap and do-able ideas that only require focus and time

Leesrooster vir lidmate

WoordEnLewe2016-Fr.Cov_new.indd

MediapakketButton KoopButton

Oordenkings vir lidmate, gebaseer op die kerkjaar

Seisoene en feeste in die lewe van gemeentes

Nuwe ontwerp en aanslag

 • Die fokus val nou meer op bruikbaarheid
 • Die bydraes is daarom baie meer kernagtig
 • Elke week se bydraes strek oor slegs 2 bladsye

Leesrooster vir lidmate (Woord en lewe) – Advent 2015 tot Koninkrykstyd 2016 – volg die seisoene van die kerkjaar en maak gebruik van die erkende teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar C. Dit moedig lesers aan om die feeste, gebruike en       Leesrooster vir lidmate kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Woord en fees (voorheen Preekstudies en liturgiese voorstelle).

UNIEKE VERKOOPPUNTE

 • Help lidmate om die Bybel oor drie jaar in sy groter omvang te lees en te leer ken
 • Bied verskillende perspektiewe op Bybeltekste
 • Prakties, uitdagend en eietyds geskryf
 • Moedig lidmate aan om die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te vier en te ervaar
 • Kweek ’n luisterende ingesteldheid by lidmate
 • Riglyne vir kategese en kleingroepe asook ander rubrieke is beskikbaar by www.leesrooster.co.za.

Hoe Jesus se vrae ons help om die lewe te verstaan

WanneerJesusVraeVra-Fr.Cov.indd

 KoopButtonMediapakketButton

Wanneer Jesus vrae vra

Michiel van der Merwe

In die 21 hoofstukke (847 verse) van Johannes se Evangelie vra Jesus 46 vrae. Daar is dus ’n vraag in ongeveer elke 18de vers.

Wat gebeur wanneer Jesus vrae vra? Ja, Jesus vra inderdaad ook vir ons vrae, nie net ons vir Hom nie. Jesus vra egter om ander redes as ons. Hy vra nie vrae omdat Hy nie weet wat die antwoord is nie. Jesus gee juis vir ons antwoorde op óns lewensvrae deur vir ons vrae te vra. Die manier waarop Hy sy vrae vra, help ons om te verstaan wat in ons lewe gebeur.

Jesus vra vrae wat regtig saak maak, en die antwoorde op hierdie vrae stel ons in staat om te leef. Dit is antwoorde wat van ons iets vra, maar wat ons ook vir ewig laat leef.

PLUSPUNTE

 • ʼn Studie vir 8 weke oor 46 vrae wat Jesus gevra het.
 • Elke week se studie sluit vyf dagstukke vir individue en ʼn groepstudie in.
 • Uitdagende gespreksvrae by elke dagstudie en die groepstudies.

SKRYWER

Michiel van der Merwe was bykans 25 jaar leraar van NG gemeente Wierdapark-Suid.

Die afgelope drie jaar is hy uitvoerende direkteur van Stabilis Rehabilitasiesentrum (substans-afhanklikheid). Sy doktorale studies het oor “Die terapeutiese effek van gebed in die pastorale bediening” gehandel. Michiel is getroud met Liesbet. Hulle is betrokke by die opleiding van gidshonde vir blindes. Hulle het twee seuns en een dogter.

 

Free to love God and others

ACloudOfWitnesses3_L#D569FD

BuyButton PressKitButton

Living sacrifices

A cloud of witnesses series Book 3

Breda Ludik & Rob Clarke

Just like the very first believers, we are trying to figure out how to live like people knowing Jesus. There are so many voices influencing us, and we do not always know what we should do.

This study follows the approach of the writer to the Hebrews, who encourages us to ‘fix our eyes on Jesus, the author and perfector of our faith’. He also reminds us that we may draw encouragement from the ‘cloud of witnesses’ by looking at their lives, searching for evidence of God at work, and seeking to learn more about God and how to live for Him.

May the Lord bless you and reveal Himself to you while you are studying the lives of these biblical and post-biblical characters. May you be freed to love God and others.

These studies are best suited for use by groups of 8 to 10 people. The questions included are intended to stimulate discussion.

UNIQUE SELLING POINTS

 • Each study leads to dialogue about the connection between the lives of the biblical character and the historical figure.
 • This dialogue brings new insight in and possibilities to our spiritual lives.
 • These studies are best suited for use by groups of 8 to 10 people.

Woord en fees

 WoordEnFees2016-Fr.Cov.indd

KoopButton MediapakketButton

Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerklike jaar

Revised Common Lectionary Jaar C

Advent 2015 tot Koninkrykstyd 2016

Woord en fees (voorheen Preekstudies met liturgiese voorstelle) – Advent 2015 tot Koninkrykstyd 2016 – is ’n hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar en maak gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar C.

Woord en fees kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Leesrooster vir lidmate (voorheen Woord en lewe).

UNIEKE VERKOOPPUNTE

 • 56 liturgieë en preekstudies.
 • Liturgieë en preekstudies sluit aan by die gereformeerde tradisie, maar ook by die breër ekumeniese tradisie.
 • Bied eietydse uitdrukkingsvorme wat die erediens in ’n verstaanbare idioom laat praat.
 • Liturgieë streef daarna om lidmate as gespreksgenote deel van die erediens te maak.
 • Beklemtoon die Woordkarakter van die erediens.
 • Voorsien ’n basisliturgie vir elke seisoen van die kerkjaar.
 • Teks word elektronies op CD by elke eksemplaar ingesluit.

SKRYWER

Woord en fees is saamgestel deur lede van ’n navorsingsgroep van Communitas (voorheen Buvton), en dié lede kom almal uit die VGKSA en die NG Kerk.

Kleurgebede oor liefde

Kleurgebede-Cover.indd

MediapakketButton KoopButton

 

Inkleurboek vir volwassenes oor 1 Korintiërs

Teken en bid gaan saam. Saam met die ink vloei daar gedagtes oor lewe, seer, vreugdes en God na die oppervlak. Jy kan jouself verloor in die detail, die blaartjies, die sirkeltjies en die blokkies. Inkleur laat jou fokus, ontsnap, nadink, loskom, die Gees hoor, nuut sien, skep.

Mag hierdie kleurgebede vir jou ʼn wonderlike tyd van oordenking, nadink en insigte wees. Geniet God se wonderwêreld vol reënboë terwyl jy fokus, hoor en bid in volkleur.

Unieke verkooppunte

 • ʼn Inkleurboek vir volwassenes met handgetekende gebedsprente.
 • Die teks is gegrond op 1 Korintiërs 13 – die bekendste gedeelte oor die liefde in die Bybel.
 • By elke prent is daar ʼn gedeelte en ʼn gebed om oor na te dink terwyl jy inkleur.

Skrywers

Aletta Simpson is ʼn graad 11-leerder in Durbanville, Kaapstad. Vandat sy kan onthou, stel sy belang in boeke, skryfgoed, teken en skets. Dit is haar eerste publikasie. Sy het al hierdie sketse oor dae heen met die hand geteken.

Nico Simpson is by Bybel-Media se publikasie-afdeling. Hy stel belang in hoe volwassenes leer, hoe om dit wat ons glo in sketse en illustrasies uit te beeld, en om mense te begelei om te word wie God bedoel het hulle moet wees. Hy het al verskeie boeke gepubliseer, soos Bybelstudiegroepe: Poorte vir genade, Ek soek die wil van God, Vrou by die put en Ongebreek.

 

Real Lewe 3

RealLewe-Take3-Huisgeloof-gids_Cov_5mmBleed A5coverOPT1 RealLewed_Take3-DVDcov_hr5mmBleed

MediapakketButton KoopButton

Op reis met God

Lewe met geloof wat real is

Real lewe Take 3 is die derde gespreksgids in hierdie reeks vir senior kategese.

 • Dit is spesiaal ontwikkel deur die Kategese-taakspan van die Algemene Sinode van die NG Kerk vir die geloofsontwikkeling van graad 7- en hoërskoolleerders.
 • Die gespreksgids word aangevul deur die Huisgeloof-gespreksgids en die Leiersgids.
 • Hierdie reeks se fokus op Huisgeloof bemagtig ouers om direk by hulle kinders se geloofsvorming betrokke te raak

Waaruit bestaan die Real lewe-pakket?

 1. Die Real lewe-gespreksgids vir die jongmense wat hulle by elke ontmoeting by die kerk gebruik.
 2. Die Huisgeloof-gespreksgids met vrae wat by elke ontmoeting aansluit en waaroor gesinne by die huis kan gesels.
 3. ’n DVD met die volgende daarop:
 • ’n Volledige leiersgids vir elk van die 29 ontmoetings
 • ’n Verskeidenheid gedrukte hulpmiddels vir sommige ontmoetings
 • ’n Verskeidenheid videosnitte en klanksnitte vir sommige ontmoetings

Die doel van Real lewe is om hierdie drie dinge in jongmense se lewe te bewerk:

 1. Creed to believe. Ons wil aan hulle geloof diepte gee deur hulle te help om oor verskillende onderwerpe na te dink.
 2. Code for the road. Ons wil vir hulle hulpmiddels gee wat hulle sal help om die uitdagings van die lewe aan te pak en te oorwin.
 3. Dream to esteem. Ons wil hulle help om ’n droom in hulle verhouding met die Here na te jag.

Die 29 ontmoetings vir die jaar (24 ontmoetings vir 24 Sondae, en 5 ontmoetings oor kwessies wat jongmense raak) word soos volg ingedeel:

 1. 12 ontmoetings oor geloof
 2. 5 ontmoetings oor kwessies
 3. 4 ontmoetings oor die Woord
 4. 3 ontmoetings oor die kerkjaar-ritme.

In die leiersgids en gespreksgids word die verskillende ontmoetings met verskillende kleure aangedui:

Geloofsvensters = blou

Kwessies = groen

Oorsig oor die Woord = rooi

Kerkjaar-ritme = pers

Meer oor Huisgeloof

Die ouerhuis is die belangrikste plek waar kinders en jongmense se geloof gevorm word. Navorsing bewys dat jongmense by die huis die meeste van God, geloof en die wêreld leer. Gemeentes kan baie moeite doen, maar die meerderheid jongmense se geloof word by die huis gevestig en gevorm. Dit is hierdie waarheid wat ons met die Huisgeloof-gespreksgids wil versterk.

SKRYWERS

Die Kategese-taakspan van die Algemene Sinode en medewerkers, almal met baie ervaring van jeugwerk.

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 8