Leef soos Jesus

MediapakketButton KoopButton

LP3 Jaar 4

Hierdie produkreeks bestaan uit drie komponente:

 • Werkboek vir graad 1-3
 • Werkboek vir graad 4-6
 • Aanbiedersgids (CD)

Hierdie kategese-reeks is spesiaal ontwikkel deur die Kategese-taakspan van die Algemene Sinode met die oog op die geloofsvorming van laerskoolleerders (graad 1-6).

Produkinligting

Werkboeke

 • Vrolike volkleurontwerp
 • Interaktiewe aktiwiteite
 • Word gebruik saam met huidige LP3-panele en -portrette

Aanbiedersgids op CD

 • Eenvoudige aanbieding
 • Een leiersgids vir graad 1-6
 • Volledige opsomming van die hoofpunte en besonderhede van elke ontmoeting
 • Alle bykomende hulpmiddels
 • Integrasie met huidige LP3-inhoud en -komponente
 • Gemeentes mag aanbiedersgids vir groepleiers uitdruk

 Skrywers

Paul du Toit (redakteur) en verskeie medewerkers

Junior werkboek

Kategese Graad 1-3

LeefSoosJesus_JWB_Fr.Cov.indd

Wil jy graag vir Jesus beter leer ken? Wil jy luister na alles wat Hy jou wil leer? Wil jy al hoe meer soos Jesus word? En wil jy elke dag al hoe meer soos Hy leef?

Leef soos Jesus sal jou help om dit reg te kry. Jy sal in die Bybel ontdek hoe Jesus geleef het. Dan kan jy sy voorbeeld elke dag volg.

Die beste nuus is, Jesus het belowe dat Hy by jou sal wees en jou sal help om soos Hy te leef.

Senior werkboek

Kategese Graad 4-6

LeefSoosJesus_SWB_Fr.Cov.indd

Wil jy graag vir Jesus beter leer ken? Wil jy luister na alles wat Hy jou wil leer? Wil jy al hoe meer soos Jesus word? En wil jy elke dag al hoe meer soos Hy leef?

Leef soos Jesus sal jou help om dit reg te kry. Jy sal in die Bybel ontdek hoe Jesus geleef het. Dan kan jy sy voorbeeld elke dag volg.

Die beste nuus is, Jesus het belowe dat Hy by jou sal wees en jou sal help om soos Hy te leef.

Aanbiedersgids (CD)

Kategese Graad 1-6

LeefSoosJesus_ABG_Jaar4-Cliche.indd

Wil jy graag vir Jesus beter leer ken? Wil jy luister na alles wat Hy jou wil leer? Wil jy al hoe meer soos Jesus word? En wil jy elke dag al hoe meer soos Hy leef?

Leef soos Jesus sal jou help om dit reg te kry. Jy sal in die Bybel ontdek hoe Jesus geleef het. Dan kan jy sy voorbeeld elke dag volg.

Die beste nuus is, Jesus het belowe dat Hy by jou sal wees en jou sal help om soos Hy te leef.

Skokkend positief

 SkokkendPositief-Cov_lr

KoopButton MediapakketButton

Insigte vanuit nuwe navorsing oor aktiewe Afrikaanse kerkjeug

Hierdie boek is die uitvloeisel van ʼn wonderlike multi-kerklike navorsingsprojek – Kerklike Jeug en Geloof in Suid-Afrika. Tydens die navorsing het uiteindelik byna 300 jongmense (ouderdom 16-35) 481 vrae beantwoord. Die vrae het veral gefokus op profiel (wie is jy?) en persepsie (wat dink jy?).

Die data wat hieruit onttrek is, was deeglik en omvangryk. Die kerk wou ʼn slag weer weet hoe die jeug lyk, en hierdie navorsing het die antwoord gegee.

Die titel van die boek sal waarskynlik genoeg skokgolwe die vertes in stuur. Nadat die eerste woord oor die navorsingsresultate die ore van die publiek bereik het, het dit immers reeds gebeur. Mense was verbaas, néé, ontsteld, dat daar jongmense kan wees wat oorwegend (nie ten volle nie) positief is oor die kerk. Dit was ook al die skrywers se aanvanklike reaksie. Ons het veel meer negatiwiteit verwag. Daarom was ons verbaas, verras (en selfs geskok) oor die groot positiwiteit onder ons jongmense. Daarom het die keuse vir die titel al hoe meer toepaslik begin voel – Skokkend positief.

Beteken dit die kerk kan rustig agteroor sit? Beteken dit ons hoef aan niks aandag te gee nie? Nee! Lees gerus dié boek en jy sal baie hê om oor bekommerd te wees. Dalk maak dit jou wel ook rustiger. Maar daar is baie om van kennis te neem. En baie om te verander. Want uiteindelik wil die kerk ons jongmense beter verstaan en bedien.

REDAKTEURS

Malan Nel is Buitengewone professor: Departement Praktiese Teologie, Universiteit Pretoria.

Zander van der Westhuizen is predikant van die NG gemeente Tygerpoort en Projekleier: Kerklike Jeug en Geloof in Suid-Afrika.

 

GayGelowig

Gaygelowig-provision#DB9422

MediapakketButton KoopButton

Ingesluit in die gesprek

GayGelowig is ʼn versameling lewensverhale oor gay-wees en gelowig-wees, vertel deur gay gelowiges self. Dit het werklik baie van hulle geverg om openlik oor hulle gay-wees te praat.

In hulle stories vertel hulle van die ontdekking van hulle seksualiteit en van die pad van verwerping en aanvaarding waarop hulle stap. Hulle eerlike, intens persoonlike en unieke stories verwoord hulle vreugdes en hulle seerkry, hulle verwagtings en hulle vrese. Só neem hulle ons saam op hulle reis deur hulle dieptes en hoogtes.

Mag hierdie boek gay en straight mense help om mekaar as familie in Christus raak te sien, te hoor, te ondersteun, te begryp, te respekteer, te omarm en lief te hê.

SAMESTELLER

Marietjie van Loggerenberg het haar aanvanklik as onderwyser bekwaam, later opvoedkundige sielkundige geword en 16 jaar by die destydse Vista-universiteit klas gegee. In 2001 het sy begin met haar opleiding as narratiewe pastorale terapeut. Sy het onlangs haar doktorsgraad verwerf oor die uitwerking van die NG Kerk se 2007-besluit oor homoseksualiteit op gay predikante.

 

Prayer guide for the Season of Human Dignity

MediapakketButton KoopButton

This booklet is designed to help leaders of faith communities, individuals and groups of faithful followers of Jesus Christ to pray. The four values of the Season of Human Dignity – respect, listening, embracing, and selflessness (love) – provide the themes of the prayer liturgies. Each liturgy consists of three movements: receiving, sharing and giving and commitment.

For what we receive from God, we share amongst one another and give away to others.

CONTENT

This booklet contains a set of prayer liturgies for use when different kinds of groups in the church gather together. It contains extremely useful resource material for people leading faith communities.

The liturgies can be used as opening devotionals for all kinds of ministry meetings, church boards, church staff, strategic planning sessions and small groups.

Also included are liturgies for youth gatherings, leadership gatherings as well as meetings where only women or only men are present.

The four values of the Season of Human Dignity – respect, listening, embracing, and selflessness (love) – provide the themes of the prayer liturgies. We recommended using a different liturgy each time a specific group gathers and preferably in the sequence presented in this booklet.

AUTHORS

Fred Schoeman (editor), Andries Kritzinger, Tipi Jacob Nthakhe and Cas Wepener compiled this prayer guide for the Season of Human Dignity.

Impak

 Impak-Fr.Cov.indd

#Dissipelvorming

#Lidmaatbemagtiging

Algemene Sinode se Taakspan vir Lidmaatbemagtiging

Nadat ’n kort videogreep van Nataniël by die NG Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland 2015 as deel van die verkorte aanbieding oor lidmaatbemagtiging gewys is, het die video “viral” gegaan. Dit het gelei tot enorme blootstelling vir Lidmaatbemagtiging en die ontstaan van die Impak-projek.

Die Impak-DVD bevat videogrepe, ʼn voorgestelde program vir ʼn Toerustingnaweek en ʼn joernaal.

 • Die doel van die videogrepe is om lidmate te bemagtig en te laat saamgesels oor hoe om innoverend dissipels van Jesus in hulle eie konteks te wees.
 • Die voorgestelde program stel gemeentes in staat om ʼn Toerustingnaweek te reël.
 • Die joernaal gee aan lidmate die kans om tydens die Toerustingnaweek hulle gedagtes oor lidmaatbemagtiging en dissipelskap neer te skryf.

Die uitkoms van Impak is dat ons innoverend dissipels van Jesus in ons eie konteks sal wees.      

 • Videogrepe van bekendes soos Nataniël, Kobus Neethling en Brand Pretorius oor hulle siening van lidmaatbemagtiging.
 • ʼn Voorgestelde program vir ʼn Toerustingnaweek in ʼn gemeente.
 • ʼn Joernaal vir lidmate om hulle gedagtes tydens die Toerustingnaweek neer te skryf.
 • Die joernaal kan vanaf die DVD gedruk en aan lidmate uitgedeel word.

Die wins van brugbediening

DieWinsVanBrugbediening-Fr.Cov.indd

Tien praktiese voordele

Die ideale produk om aan gemeentelede uit te deel wanneer ʼn gemeente in die oorgangsfase tussen twee predikante is.

In Die wins van brugbediening bied Howard du Toit aan gemeentes tien praktiese voordele wat brugbediening vir ʼn gemeente kan inhou. Deur die verhale te deel van gemeentes wat ʼn sukses met brugbediening behaal het, gee hy hoop aan ander gemeentes wat ook in ʼn oorgangstydperk is.

Spesiaal opgeleide brugpredikante gee aan gemeentes die geleentheid om hulle oorgangstydperk as ʼn groeifase te ervaar. Brugbediening fokus dus nie in

die eerste plek op probleme in die gemeente nie; die doel daarvan is eerder om gemeentes te begelei, te ondersteun en te help groei wanneer daar nie ʼn vaste predikant in die gemeente is nie.

 • Die enigste produk van sy soort in Afrikaans.
 • Praktiese riglyne en hulp aan gemeentes sonder ʼn vaste predikant.
 • Sluit suksesverhale van brugbediening in om aan gemeentes in ʼn oorgangsfase hoop te gee.

SKRYWER

Howard du Toit is betrokke by die opleiding en ondersteuning van brugpredikante in hulle taak om vernuwing en verandering in gemeentes te begelei. Hy is ook betrokke by die ekumeniese netwerk NIMSA (Network for Interim Ministry in Southern Africa). Naas sy belangstelling in die eenheid van gemeentes en kerke, lê die begeleiding van gemeentes en hulle gesonde funksionering hom na aan die hart.

 

Iemand soos ek en jy

Iemand soos ek en jy-Fr.Cov.indd

ʼn Belydenis oor Jesus se voortgaande verhaal

Jaap Durand sê oor hierdie boek uit sy pen:

Ek wou al lankal ʼn storie vertel. Die storie is nie nuut nie. Dit is al oor en oor en op baie maniere vertel. Maar hierdie keer doen ek dit op my manier: as ʼn belydenis.

Dit is die storie van iemand, van ʼn mens soos ek en jy.

Dit is die storie van ʼn Joodse man.

En in hierdie man, in hierdie mens soos ek en jy, dit weet ons nou vas en seker, het God self gewoon.

Iemand soos ek en jy is in werklikheid prof Durand se Christologie en persoonlike geloofsbelydenis.

SKRYWER

Jaap Durand is al op baie maniere vir sy lewenswerk en publikasies gehuldig. Hy is ʼn diepdenkende teoloog met die besonderse vermoë om die kern van die evangelie helder te verwoord.

Geloofsvorming herontwerp

Geloofsvorming herontwerp-Cov_lr

Nadenke, uitgangspunte en ontdekkings van die Kategese-taakspan van die Sinode

Hierdie boek bied ʼn raamwerk waarsonder daar nie oor kategese en enige ander jeugbediening gedink kan word nie. Die taakspan gee hier 12 bakens vir geloofsvorming en die spesifieke implikasies wat dit vir kategese inhou. Hulle sluit ook praktiese voorstelle in oor hoe elk van hierdie bakens vir kleuters, laerskoolkinders, hoërskoolkinders en by huisgeloof gebruik kan word. Laastens gee hulle enkele riglyne oor die keuse van kategesemateriaal.

Hierdie publikasie is ʼn nuttige hulpmiddel in die opleiding van kategete, fasiliteerders en almal wat by jeugbediening betrokke is. Mag dit jou opgewonde maak oor die kinders en jongmense van die kerk en jou met nuwe visie inspireer.

 • ʼn Praktiese gids vir almal wat by jeugbediening en die geloofsvorming van kinders en jongmense betrokke is.
 • Uit al die belangrike fasette wat geïdentifiseer is, belig die Taakspan die 12 belangrikste bakens en die implikasies vir kategese.
 • Praktiese voorstelle oor hoe hierdie bakens in die geloofsonderrig van kleuters, laerskoolkinders, hoërskoolkinders en by huisgeloof gebruik kan word.
 • ʼn Nuttige hulpmiddel in die opleiding en toerusting van kategete.

SKRYWERS

Opgestel deur die Kategese-taakspan van die Algemene Sinode.

A cloud of witnesses series Book 2

PressKitButton BuyButton

Pressing on towards the goal

Persevering in obedience

Breda Ludik & Rob Clarke

Just like the very first believers, we are trying to figure out how to live like people knowing Jesus. There are so many voices influencing us, and we do not always know what we should do. Again and again we try to discover what living faith means.

If only we could become more conscious of the cloud of witnesses surrounding us! They will give us direction in our choices.

Through the eight studies in this group guide you will explore the lives of biblical characters and historical figures. They will encourage you to run the race of faith with determination. You will discover what you have in common with them. You will see how you too, hand in hand with these witnesses, can live with your eyes fixed on Jesus, the author and perfecter of your faith.

 • Each study leads to dialogue about the connection between the lives of the biblical character and the historical figure.
 • This dialogue brings new insight in and possibilities to our spiritual lives.
 • These studies are best suited for use by groups of 8 to 10 people.

ToekomsVenster Volg Jesus

 MediapakketButtonKoopButton

45 dagreise oor dissipelskap

Stiltetydgids

ʼn Leeftyd hier op aarde is heeltemal te kort om die volheid van God te leer ken. Ons het egter die voorreg om iéts van sy grootheid te ontdek en te ken. En dit is waarmee hierdie 45 dagreise na dissipelskap jou wil help.

Dissipelskap is ʼn manier van leef. Dit begin wanneer jy reageer op Jesus se uitnodiging om Hom te volg.

Om Jesus werklik in ons lewe vandag te volg, vra van ons om te leer om aan Hom aandag te gee, na Hom te luister en dan, natuurlik, om Hom te volg.

In die proses sal jy God al hoe beter leer ken en aanhou groei in ʼn dieper en omvattender verstaan van wie Hy is. Jy sal egter ook meer insig kry in wie jy is en in wat dissipelskap werklik behels.

Meer oor ToekomsVenster

ToekomsVenster is ʼn vyfjaarplan om die liggaam van Christus toe te rus terwyl ons saam op reis is na 2020.

Dit help gemeentes, groepe en individue om te fokus op die uitdagings wat ons nou en in die toekoms sal moet hanteer. Dit lei gelowiges op ʼn pad van genesing terwyl hulle oë gerig is op die wêreld waarvoor God so lief is.

Die temas is spesifiek gekies om gelowiges te help en te lei om nuut te dink en te glo.

SKRYWER

Deon Loots is tentmakerleraar by Klema in Somerstrand, Port Elizabeth. Hy staan die grootste deel van sy tyd af aan ʼn dissipelskap-bediening wat landwyd strek. Hy fokus veral daarop om materiaal vir retraites beskikbaar te stel en self retraites aan te bied.

 

1 3 4 5 6 7 8