ToekomsVenster – saam met Jannie Pelser.

KoopButtonMediapakketButton

Op pad na heelheid

Stiltetydgids

45 dagreise na heelheid

Skrywer: Annes Nel

Organiseerder van ToekomsVenster: Jannie Pelser

Ook beskikbaar in Engels

Bitter min mense kom ongeskonde van die lewe af. Om stukkend te wees diskwalifiseer jou nie vir die lewe nie, maar dit sou dwaas wees om jou gebrokenheid te ontken.

In hierdie stiltetydgids nooi Annes Nel jou uit om jou persoonlike reis na heelheid enduit te loop. Soms is hierdie reis ongemaklik en selfs seer, maar die vrug daarvan is oorvloedig. Want God verstaan stukkende mense. By Hom is daar genesing beskikbaar.

Meer oor ToekomsVenster

ToekomsVenster is ʼn vyfjaarplan om die liggaam van Christus toe te rus terwyl ons saam op reis is na 2020.

Dit help gemeentes, groepe en individue om te fokus op die uitdagings wat ons nou en in die toekoms sal moet hanteer. Dit lei gelowiges op ʼn pad van genesing terwyl hulle oë gerig is op die wêreld waarvoor God so lief is.

Die temas is spesifiek gekies om gelowiges te help en te lei om nuut te dink en te glo.

SKRYWER

Annes Nel is tans predikant in Noord-Ierland.  Hy is die skrywer en medeskrywer van 20 boeke en het drie boeke vertaal, onder meer Dietrich Bonhoeffer se Wat dissipelskap kos. Annes se passie is om mense daarvan bewus te maak dat die kerk ’n plek vir gebrokenes is omdat elke mens ’n plek in God se hart het.

ʼn Gelowige reaksie van ʼn ontnugterde nasie

KoopButton MediapakketButton

Kookpunt!

Nadenke oor woede

ʼn Gelowige reaksie van ʼn ontnugterde nasie

Cas Wepener

Mense in Suid-Afrika het kookpunt bereik. Arm mense is kwaad, ryk mense is kwaad. Bruin mense is kwaad, swart mense is kwaad en wit mense is kwaad. Christene, Moslems, Hindoes en ateïste is kwaad.

Maar ons as gelowiges weet nie of ons mag kwaad word nie. Mag ons hierdie woede-emosies wys? Die werklikheid is, Christene word wel kwaad.

Met Kookpunt! help Cas Wepener ons om sinvol kwaad te word, om hierdie woede selfs te vier en daaroor te praat, te preek, te sing of te debatteer. Hy moedig ons aan om op ’n spesifieke manier kwaad te word; om ons woede-emosies wat gewoonlik afgekeur word eerder ten volle te beliggaam. Hy help dié wat kwaad is om sinvol om te gaan met wat hulle beleef, en help dié wat dalk nie kwaad is nie om ander wat wél woedend is, te verstaan en te verduur.

Cas Wepener gesels in hierdie boek oor vrae soos:

 • Is dit gesond om ons woede op te krop?
 • Hoe moet ’n Christen binne ’n konteks van korrupsie, armoede, misdaad, armoede, uitbuiting en geweld reageer?
 • Watter emosies is aanvaarbaar?
 • Mag ons kwaad word wanneer ons sien dat mense mishandel of onregverdig behandel word?
 • Mag ons om die “regte” redes kwaad word?
 • Of behoort ons onmiddellik die ander wang te draai?

SKRYWER

Cas Wepener is medeprofessor in die Departement Praktiese Teologie aan die Universiteit Pretoria.

 

Another best seller by well-known and acclaimed academic author, Prof Malan Nel

PressKitButtonBuyButton

Identity-driven churches

Who are we, and where are we going?

Malan Nel

In this book Malan Nel rethinks from the perspective of biblical metaphors who we really are, and where we are going. He shares his theological reflections on the building of a missional local congregation, and clearly outlines the process of reforming and transforming a local congregation. He anchors his reflections in incarnation, service, and training and nurture.

 

Sien jouself soos God jou sien

KoopButton MediapakketButton

Goeie genade, jy is spesiaal!

40 Genade-geskenke van God aan jou

Ewald van Rensburg

Hierdie boek help jou om elke dag met nuwe oë na jou lewe te kyk. Én dit gee jou ʼn kykie op God se glimlag oor jou.

In dié saamgeselsgids gee Ewald van Rensburg vir jou ʼn verrassingspakkie oor wie jy in Christus is. Maak jou veelkleurige geskenk oop en ontdek:

 • God het eerste na jou uitgereik.
 • Jy is vir God baie spesiaal.
 • God gee baie om wat van jou word.
 • Jy as mens het baie waarde in God se oë. Goeie genade, jy is spesiaal! het reeds in 2002 verskyn. Toe so baie mense oor die land heen navraag oor die boek gedoen het, het die skrywer weer na die inhoud gekyk. In die proses het hy ses nuwe hoofstukke bygeskryf. 
 • By die meeste hoofstukke het hy ook splinternuwe inhoud bygewerk. Sy gebed is dat hierdie boek nog baie mense se lewe sal aanraak sodat hulle hulleself as baie spesiaal deur God se sagte oë sal ervaar.

Jong teoloë praat saam … oor God, gemeentes en geloof

MediapakketButtonKoopButton

In hierdie boek tree jong teoloë vanuit die rykdom van die Christelike tradisie met hedendaagse geloofs- en lewensvrae in gesprek.

Dié groep jong teoloë, wat aan verskeie teologiese fakulteite in Suid-Afrika afgestudeer het, deel deur hulle bydraes die vrug van hulle groei en ontwikkeling in die teologie met die breër kerklike publiek.

Die bydraes is georden in drie teologiese bundels – bronne, geloofsoortuigings en gebruike – en neem die leser in ’n voëlvlug oor die kontoere van die 21ste-eeuse teologiese landskap.

Die bydraes sal verdere gesprek aanmoedig omdat dit fokus op sake wat tans sentraal staan in kerklike en publieke debatte in plaaslike en internasionale kontekste.

 

1 Korintiërs

Om in die wêreld kerk te wees

ʼn 23-weke-Bybelstudie vir groepe en individue

OPSOMMING: 1 Korintiërs is ’n brief met praktiese raad oor ’n wye verskeidenheid onderwerpe. Ons wat vandag leef, ervaar nie presies dieselfde probleme as die gemeente in Korinte nie. Die manier waarop Paulus hulle vrae en probleme hanteer het, is egter vandag steeds van toepassing.

Die gelowiges in Korinte, ʼn welvarende hawestad waar ʼn groot gebrek aan goeie waardes geheers het, moes talle uitdagings oorkom. In Paulus se antwoord aan die Korintiërs op hulle probleme, leer hy ons wat vandag leef ook hoe om kerk van Jesus Christus te wees in ’n wêreld wat Hom nie ken nie.

PLUSPUNTE

 • 23 studies oor wat ons as gelowiges kan leer uit die leiding wat Paulus vir die Korintiërs gegee het te midde van hulle moeilike omstandighede en spesifieke probleme.
 • Praktiese raad oor hoe om as Christene te leef in ʼn wêreld wat God nie ken nie.
 • Spesiaal ontwerp vir kleingroepe, maar kan ook deur individue gebruik word.

SKRYWER

 Thom is predikant van die NG gemeente Toringkerk in die Paarl, waar hy verantwoordelik is vir die kleingroepbediening van die gemeente. Hy is getroud met Elmien, ’n orrelis en musiekonderwyser. Hulle het drie dogters. Jaco het al verskeie Bybelstudieboeke die lig laat sien, en skryf verder veral Bybelse romans.

LESERSMARK

 • Bybelstudiegroepe
 • Kleingroepe
 • Groepleiers
 • Gemeentes

Kleuterpret Werkboek en Aanbiedersgids

Werkboek

24 lesse vir voorskoolse kinders vir gebruik by kategese, kleuterkerk, huisgodsdiens, tuisonderrig, en so meer. Die werkboek bevat vele aktiwiteite vir die kleuters. Die karakters van die Akkerpret-DVD’s verskyn ook in die werkboek.

Produkinligting

Skrywer
Liana Lourens

Unieke verkoopspunte

 • Spesifiek ontwikkel vir voorskoolse kinders 0-5
 • Word saam met die Akkerpret-DVD-reeks gebruik
 • Die temas lê Bybelwaardes by die kinders vas
 • Interaktiewe aktiwiteite
  • Maklik verstaanbaar
  • Die geliefde karakters van die Akkerpret-DVD’s verskyn in hierdie werkboek
  • Riglyne vir ouers oor hoe om die spesifieke waardes verder by hulle kinders te versterk

Inhoud

 • 6 temas met 4 lesse onder elke tema

Aanbiedersgids

24 lesse vir voorskoolse kinders vir gebruik by kategese, kleuterkerk, huisgodsdiens, tuisonderrig, en so meer. Liana Lourens van Akkerpret-faam het die teks só geskryf dat dit geskik sal wees vir kinders van ongeveer 0-5 jaar oud. Met stories, liedjies, vasleggingsaktiwiteite en duidelike riglyne oor hoe elke les saam met die Akkerpret-DVD’s gebruik kan word.

Produkinligting

Skrywer
Liana Lourens

Unieke verkoopspunte

 • Spesifiek ontwikkel vir voorskoolse kinders 0-5
 • Eenvoudige aanbieding met duidelike riglyne
 • Opwindende aktiwiteite
 • Word saam met die Akkerpret-DVD-reeks gebruik
 • Die temas lê Bybelwaardes by die kinders vas
 • Riglyne vir ouers oor hoe om die spesifieke waardes verder by hulle kinders te versterk

Inhoud

 • 6 temas met 4 lesse onder elke tema

Real lewe Take 2

Waaruit bestaan die Real lewe-pakket?

1. Die gespreksgids vir die jongmense wat by elke ontmoeting by die kerk gebruik word.
2. Die Huisgeloof-gespreksgids met vrae wat by elke ontmoeting aansluit en waaroor gesinne by die huis kan gesels.
3. ‘n DVD met die volgende daarop:

 • ’n Volledige leiersgids vir elk van die 29 ontmoetings
 • ’n Verskeidenheid gedrukte hulpmiddels vir sommige ontmoetings
 • ’n Verskeidenheid videosnitte en klanksnitte vir sommige ontmoetings

Die doel van die Real lewe is om hierdie drie dinge in jongmense se lewe te bewerk:
1. Creed to believe. Ons wil aan hulle geloof diepte gee deur hulle te help om oor verskillende onderwerpe na te dink.
2. Code for the road. Ons wil vir hulle hulpmiddels gee wat hulle sal help om die uitdagings van die lewe aan te pak en te oorwin.
3. Dream to esteem. Ons wil hulle help om ’n droom in hulle verhouding met die Here na te jaag.

Die 29 ontmoetings in die jaar (24 ontmoetings vir 24 Sondae, en 5 ontmoetings oor kwessies wat jongmense raak, word soos volg ingedeel:
1. 12 ontmoetings oor geloof
2. 5 ontmoetings oor kwessies
3. 4 ontmoetings oor die Woord
4. 3 ontmoetings oor die kerkjaar-ritme.

In die leiersgids en gespreksgids word die verskillende ontmoetings met verskillende kleure aangedui:
Geloofsvensters = blou
Kwessies = groen
Oorsig oor die Woord = rooi
Kerkjaar-ritme = pers

Meer oor Huisgeloof

Die ouerhuis is die belangrikste plek waar kinders en jongmense se geloof gevorm word. Navorsing bewys dat jongmense by die huis die meeste van God, geloof en die wêreld leer. Gemeentes kan baie moeite doen, maar die meerderheid jongmense se geloof word by die huis gekweek en gevorm. Dit is hierdie waarheid wat ons met die Huisgeloof-gespreksgids wil versterk.

Skrywers
Die Kategese-taakspan en medewerkers, almal met baie ervaring van jeugwerk.

Teiekenmark

 • Senior katkisante
 • Kategete
 • Gemeenteleiers
 • Jeugleiers
 • Onderwysers
 • Ouers

Inhoud
1. Real lewe Welkom
2. Die wêreld van teks – Verskillende literatuursoorte in die Bybel
3. As ballonne bars – Die druk om te presteer
4. Deel van die groep – Jesus bring verlossing
5. Stukkende wêreld – Verlos van gebrokenheid
6. Saam vaar ons beter – Hedendaagse lesers voor ʼn antieke teks
7. Dwing of dring? – Waar begin gehoorsaamheid?
8. Een, maar anders – Deel van ʼn uiteenlopende wêreld
9. Die verhoudingstoets –Die Pentateug
10. Wie verander? – Gebed -God se instrument om my te verander
11. Onder die invloed – Vervul met die Heilige Gees
12. Die wêreld in- Pinkster
13. Deel van Jesus- Die doop
14. Feeling blue- Terneergedrukte gevoelens
15. Deur Jesus se oë- Sosiale geregtigheid
16. Etikette is vir bottel – Labeling
17. Seun van God – Markus
18. Wolwe en ʼn nuwe wêreld – Leef met hoop
19. Die Kunstenaar – God die Skepper
20. Ek … ʼn heerser? – Bewoon, bewerk en bewaar
21. I have a drug problem –  Afhanklikheid
22. Gaan na jou buurt – Gestuur om die boodskap te verkondig
23. To kindle a fire – Gesonde romantiese verhoudings
24. Nou wat nou? – Terugblik op die jaar
A. Gesin of geensin? – Familieverhoudings
B. Met die helm gebore? – Profesie
C. Onversadigbaar – Pornografie en verslawing
D. Net oor myself – Individualisme
E. In of uit? – Slegte groepe, bendes en groepsdruk

Real lewe Take 2 Gespreksgids

Bladsye: 64
Kategorie: Senior kategese
ISBN: 978 1 92008 940 5
Prys: R25

Real lewe Take 2 Huisgeloof-gespreksgids

Bladsye: 32
Kategorie: Senior kategese
ISBN: 9781920089412
Prys: R25

Real lewe Take 2 Leiersgids-DVD

Prys: R121

Ene ore! Nuwe maniere

LP3 Jaar 3 (module 3)

Dit bestaan uit drie komponente:

 • Junior werkboek (gr 1-3)
 • Senior werkboek (gr 4-6)
 • Aanbiedersgids

Die storielyn (L) van die Bybel word uitgebeeld met 12 kleurvolle panele (P) met prente (P) van persone (P) en gebeure. Hierdie produk bied op ’n oorsigtelike manier die Bybel lewendig en opwindend aan vir elke kind en volwasse groepleier.

Dit word saam met die huidige LP3-panele en -portrette gebruik.  Muurpanele, prente en portrette is nodig om die ontmoetings te kan doen. Gemeentes wat reeds LP3 gebruik, koop slegs dié prente en portrette in die nodige grootte. Panele (verskeie groottes met ooreenstemmende portrette en prente is beskikbaar)

A0 (841 x 1189mm)
A1 (594 x 841mm)
A3 (297 x 420mm)
A4 (210 x 297mm)

Produkinligting:

Werkboeke

 • Vrolike volkleur-ontwerp
 • Interaktiewe aktiwiteite
 • Word gebruik saam met huidige LP3-panele en -portrette

 Aanbiedersgids op CD

 • Eenvoudige aanbieding
 • Een leiersgids vir graad 1-6
 • Volledige opsomming van die hoofpunte en besonderhede van elke ontmoeting
 • Alle bykomende hulpmiddels
 • Integrasie met huidige LP3-inhoud en -komponente
 • Gemeentes mag aanbiedersgids vir groepleiers uitdruk

Skrywers
Paul du Toit en medewerkers

Unieke verkoopspunte

 • Spesifiek ontwikkel vir kategese
 • Omvattende leiersgids in die formaat wat leiers verkies
 • Omvattende en opwindende aktiwiteite
 • Elke ontmoeting het ’n pasklaar PowerPoint (op CD)
 • Volkleur
 • Interaktief
 • Gebruik Bybelvertalings wat maklik verstaanbaar is
 • Integrasie met huidige LP3-inhoud en -komponente.

Meditasies opgedra aan Russel Botman

MediapakketButtonKoopButton

Om te leef asof nie

Met die heengaan van Russel Botman, rektor en visekanselier van die Universiteit van Stellenbosch op 28 Junie 2014, het Dirkie Smit sy weeklikse rubriek op Saterdae in Die Burger, “Geestelike waardes”, benut om aan hom hulde te bring.

Dit het gelei tot die gedagte van hierdie huldigingsbundel met spesiaal uitgesoekte rubrieke uit “Geestelike waardes” oor ses temas wat Russel Botman besonder na aan die hart gelê het.

Saam is al die rubrieke uitgekies om hulde te bring aan ʼn vriend, ʼn denkleier en ʼn teoloog wat baie mense se lewe ten goede geraak het en in die toekoms steeds sal raak.

1 5 6 7 8